5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Visken Quinze

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Pindolol

Pindolol

Klass: 2

Produkter

Apo-Pindol, Pindolol, Pindolol Mylan, Teva-Pindolol, Vi......

Apo-Pindol, Pindolol, Pindolol Mylan, Teva-Pindolol, Visken Quinze, Viskén
ATC-Koder

C07AA03

C07AA03
Substanser

pindolol

pindolol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg men barnet bör observeras för symtom på betablockad.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg men barnet bör observeras för symtom på betablockad.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3 % (1). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Gonçalves PV, Cavalli RC, da Cunha SP, Lanchote VL. Determination of pindolol enantiomers in amniotic fluid and breast milk by high-performance liquid chromatography: applications to pharmacokinetics in pregnant and lactating women. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2007;852:640-5.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022