5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Visacor

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Rosuvastatin

Rosuvastatin

Klass: 2

Produkter

Crestor, Rosuvastatin Accord, Rosuvastatin Glenmark, Ro......

Crestor, Rosuvastatin Accord, Rosuvastatin Glenmark, Rosuvastatin Krka d.d., Rosuvastatin Medical Valley, Rosuvastatin Mylan, Rosuvastatin Orion, Rosuvastatin STADA, Rosuvastatin Sandoz, Rosuvastatin Teva, Rosuvastatin Xiromed, Visacor
ATC-Koder

C10AA07

C10AA07
Substanser

rosuvastatin, rosuvastatinkalcium

rosuvastatin, rosuvastatinkalcium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara lägre än för övriga statiner. Risk för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.

Rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara lägre än för övriga statiner. Risk för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 1,4 % (1, 2). Kliniska data på barn saknas men rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken bedöms vara lägre än för övriga statiner (3).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 1,4 % (1, 2). Kliniska data på barn saknas men rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken bedöms vara lägre än för övriga statiner (3).
Referenser
  1. Schutte AE, Symington EA, du Preez JL. Rosuvastatin is transferred into human breast milk: a case report. Am J Med. 2013;126(9):e7-8.
  2. Lwin EMP, Leggett C, Ritchie U, Gerber C, Song Y, Hague W et al. Transfer of rosuvastatin into breast milk: liquid chromatography-mass spectrometry methodology and clinical recommendations. Drug Des Devel Ther. 2018;12(1):3645-3651.
  3. Holmsen ST, Bakkebø T, Seferowicz M, Retterstøl K. Statins and breastfeeding in familial hypercholesterolaemia. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(10):686-687.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Rosuvastatin

Rosuvastatin

Klass: 2

Produkter

Crestor, Rosuvastatin Accord, Rosuvastatin Glenmark, Ro......

Crestor, Rosuvastatin Accord, Rosuvastatin Glenmark, Rosuvastatin Krka d.d., Rosuvastatin Medical Valley, Rosuvastatin Mylan, Rosuvastatin Orion, Rosuvastatin STADA, Rosuvastatin Sandoz, Rosuvastatin Teva, Rosuvastatin Xiromed, Visacor
ATC-Koder

C10AA07

C10AA07
Substanser

rosuvastatin, rosuvastatinkalcium

rosuvastatin, rosuvastatinkalcium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara lägre än för övriga statiner. Risk för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.

Rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara lägre än för övriga statiner. Risk för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 1,4 % (1, 2). Kliniska data på barn saknas men rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken bedöms vara lägre än för övriga statiner (3).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 1,4 % (1, 2). Kliniska data på barn saknas men rosuvastatins vattenlöslighet innebär att risken bedöms vara lägre än för övriga statiner (3).
Referenser
  1. Schutte AE, Symington EA, du Preez JL. Rosuvastatin is transferred into human breast milk: a case report. Am J Med. 2013;126(9):e7-8.
  2. Lwin EMP, Leggett C, Ritchie U, Gerber C, Song Y, Hague W et al. Transfer of rosuvastatin into breast milk: liquid chromatography-mass spectrometry methodology and clinical recommendations. Drug Des Devel Ther. 2018;12(1):3645-3651.
  3. Holmsen ST, Bakkebø T, Seferowicz M, Retterstøl K. Statins and breastfeeding in familial hypercholesterolaemia. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(10):686-687.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022