5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Virazole

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Ribavirin

Ribavirin

Klass: 3

Produkter

Copegus, Moderiba, Rebetol, Ribavirin, Ribavirin-ratiop......

Copegus, Moderiba, Rebetol, Ribavirin, Ribavirin-ratiopharm, Virazole, Virazole.
ATC-Koder

J05AB04, J05AP01

J05AB04, J05AP01
Substanser

ribavirin

ribavirin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då risken för biverkningar av ribavirin inte kan bedömas avrådes från amning under ribavirinbehandling.

Då risken för biverkningar av ribavirin inte kan bedömas avrådes från amning under ribavirinbehandling.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022