5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vimpat

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Lakosamid

Lakosamid

Klass: 3

Produkter

Vimpat

Vimpat
ATC-Koder

N03AX18

N03AX18
Substanser

lakosamid

lakosamid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög. Om amning inleds bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar såsom sedering och utebliven viktuppgång. Koncentrationsbestämning hos barnet kan övervägas.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög. Om amning inleds bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar såsom sedering och utebliven viktuppgång. Koncentrationsbestämning hos barnet kan övervägas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 28 % (1-3). Koncentrationer upp till 2mg/L har uppmätts hos två barn (terapeutiskt intervall hos vuxna 0,75 mg/L-12,5 mg/L ) (1,2).  Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (2,4). Matningssvårigheter och somnolens rapporterades hos ett barn (1).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 28 % (1-3). Koncentrationer upp till 2mg/L har uppmätts hos två barn (terapeutiskt intervall hos vuxna 0,75 mg/L-12,5 mg/L ) (1,2).  Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (2,4). Matningssvårigheter och somnolens rapporterades hos ett barn (1).
Referenser
  1. Ylikotila P, Ketola RA, Timonen S, Malm H, Ruuskanen JO. Early pregnancy cerebral venous thrombosis and status epilepticus treated with levetiracetam and lacosamide throughout pregnancy. Reprod Toxicol. 2015;57:204-6.
  2. Landmark CJ, Rektorli L, Burns ML, Revdal E, Johannessen SI, Brodtkorb E. Pharmacokinetic data on brivaracetam, lacosamide and perampanel during pregnancy and lactation. Epileptic Disord. 2021;23(2):426-431.
  3. Zarubova J, Kremlackova V, Borecka K, Marusic . Plasma and breast milk levels of lacosamidebefore, during and post pregnancy. Epilepsia . 2016;57(57):69.
  4. Lattanzi S, Cagnetti C, Foschi N, Provinciali L, Silvestrini M. Lacosamide during pregnancy and breastfeeding. Neurol Neurochir Pol. 2017;51(3):266-269.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022