5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vimovo

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Esomeprazol

Esomeprazol

Klass: 1

Produkter

Axagon, Axiago, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Apofri......

Axagon, Axiago, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Apofri, Esomeprazol Jubilant, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Mylan, Esomeprazol Orion, Esomeprazol Pensa, Esomeprazol STADA, Esomeprazol SUN, Esomeprazol SUN Pharma, Esomeprazol Sandoz, Esomeprazol Stada, Esomeprazol ratiopharm, Esomeprazole Accord, Esomeprazole Orifarm, Esomeprazole SUN, Esopral, Inexium, Nexiam, Nexium, Nexium Control, Nexium HP, Ulcerex, Vimovo
ATC-Koder

A02BC05, A02BD06, M01AE52

A02BC05, A02BD06, M01AE52
Substanser

esomeprazol, esomeprazolmagnesium, esomeprazolmagnesium......

esomeprazol, esomeprazolmagnesium, esomeprazolmagnesiumdihydrat, esomeprazolmagnesiumtrihydrat, esomeprazolnatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Både esomeprazol och racematet omeprazol passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor, som behandlades med omeprazol respektive esomeprazol, kan den relativa barndosen beräknas till maximalt 1,76 % (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (i ena fallet pumpade dock modern ut och slängde mjölken fyra timmar efter dos varje dag (1) och i det andra fallet delammades barnet (2)).

Både esomeprazol och racematet omeprazol passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor, som behandlades med omeprazol respektive esomeprazol, kan den relativa barndosen beräknas till maximalt 1,76 % (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (i ena fallet pumpade dock modern ut och slängde mjölken fyra timmar efter dos varje dag (1) och i det andra fallet delammades barnet (2)).
Referenser
  1. Marshall JK, Thompson AB, Armstrong D. Omeprazole for refractory gastroesophageal reflux disease during pregnancy and lactation. Can J Gastroenterol 1998;12(3):225-227.
  2. Saito J, Yakuwa N, Sandaiji N, Kawasaki H, Kaneko K, Suzuki T et al. Esomeprazole During Pregnancy and Lactation: Esomeprazole Levels in Maternal Serum, Cord Blood, Breast Milk, and the Infant's Serum. Breastfeed Med. 2020;15(9):598-601.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Esomeprazol

Esomeprazol

Klass: 1

Produkter

Axagon, Axiago, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Apofri......

Axagon, Axiago, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Apofri, Esomeprazol Jubilant, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Mylan, Esomeprazol Orion, Esomeprazol Pensa, Esomeprazol STADA, Esomeprazol SUN, Esomeprazol SUN Pharma, Esomeprazol Sandoz, Esomeprazol Stada, Esomeprazol ratiopharm, Esomeprazole Accord, Esomeprazole Orifarm, Esomeprazole SUN, Esopral, Inexium, Nexiam, Nexium, Nexium Control, Nexium HP, Ulcerex, Vimovo
ATC-Koder

A02BC05, A02BD06, M01AE52

A02BC05, A02BD06, M01AE52
Substanser

esomeprazol, esomeprazolmagnesium, esomeprazolmagnesium......

esomeprazol, esomeprazolmagnesium, esomeprazolmagnesiumdihydrat, esomeprazolmagnesiumtrihydrat, esomeprazolnatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Både esomeprazol och racematet omeprazol passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor, som behandlades med omeprazol respektive esomeprazol, kan den relativa barndosen beräknas till maximalt 1,76 % (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (i ena fallet pumpade dock modern ut och slängde mjölken fyra timmar efter dos varje dag (1) och i det andra fallet delammades barnet (2)).

Både esomeprazol och racematet omeprazol passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor, som behandlades med omeprazol respektive esomeprazol, kan den relativa barndosen beräknas till maximalt 1,76 % (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (i ena fallet pumpade dock modern ut och slängde mjölken fyra timmar efter dos varje dag (1) och i det andra fallet delammades barnet (2)).
Referenser
  1. Marshall JK, Thompson AB, Armstrong D. Omeprazole for refractory gastroesophageal reflux disease during pregnancy and lactation. Can J Gastroenterol 1998;12(3):225-227.
  2. Saito J, Yakuwa N, Sandaiji N, Kawasaki H, Kaneko K, Suzuki T et al. Esomeprazole During Pregnancy and Lactation: Esomeprazole Levels in Maternal Serum, Cord Blood, Breast Milk, and the Infant's Serum. Breastfeed Med. 2020;15(9):598-601.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Naproxen

Naproxen

Klass: 2

Produkter

Alpoxen, Bonyl, Eox, Ipaflex, Miranax, Naprocur, Napros......

Alpoxen, Bonyl, Eox, Ipaflex, Miranax, Naprocur, Naprosyn, Naprosyn Entero, Naproxen 2care4, Naproxen ABECE, Naproxen Apofri, Naproxen Bluefish, Naproxen Ebb, Naproxen Evolan, Naproxen Mylan, Naproxen NET, Naproxen Orifarm, Pronaxen, Vimovo
ATC-Koder

M01AE02, M01AE52

M01AE02, M01AE52
Substanser

naproxen, naproxennatrium

naproxen, naproxennatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser, men naproxens relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser, men naproxens relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 0,6 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 18 ammade barn (1-2). Somnolens (2 barn), kräkningar (1 barn) och förlängd blödningstid, blödning och anemi (1 barn) har rapporterats hos sammanlagt fyra ammade barn (2,3).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 0,6 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 18 ammade barn (1-2). Somnolens (2 barn), kräkningar (1 barn) och förlängd blödningstid, blödning och anemi (1 barn) har rapporterats hos sammanlagt fyra ammade barn (2,3).
Referenser
  1. Jamali F, Stevens DR. Naproxen excretion in milk and its uptake by the infant. Drug Intell Clin Pharm 1983;17(12):910-911.
  2. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
  3. Fidalgo I, Correa R, Gomez Carrasco JA, Martinez QF. [Acute anemia, rectorrhagia and hematuria caused by ingestion of naproxen]. An Esp Pediatr 1989;30(4):317-9.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Naproxen

Naproxen

Klass: 2

Produkter

Alpoxen, Bonyl, Eox, Ipaflex, Miranax, Naprocur, Napros......

Alpoxen, Bonyl, Eox, Ipaflex, Miranax, Naprocur, Naprosyn, Naprosyn Entero, Naproxen 2care4, Naproxen ABECE, Naproxen Apofri, Naproxen Bluefish, Naproxen Ebb, Naproxen Evolan, Naproxen Mylan, Naproxen NET, Naproxen Orifarm, Pronaxen, Vimovo
ATC-Koder

M01AE02, M01AE52

M01AE02, M01AE52
Substanser

naproxen, naproxennatrium

naproxen, naproxennatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser, men naproxens relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser, men naproxens relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 0,6 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 18 ammade barn (1-2). Somnolens (2 barn), kräkningar (1 barn) och förlängd blödningstid, blödning och anemi (1 barn) har rapporterats hos sammanlagt fyra ammade barn (2,3).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 0,6 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 18 ammade barn (1-2). Somnolens (2 barn), kräkningar (1 barn) och förlängd blödningstid, blödning och anemi (1 barn) har rapporterats hos sammanlagt fyra ammade barn (2,3).
Referenser
  1. Jamali F, Stevens DR. Naproxen excretion in milk and its uptake by the infant. Drug Intell Clin Pharm 1983;17(12):910-911.
  2. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
  3. Fidalgo I, Correa R, Gomez Carrasco JA, Martinez QF. [Acute anemia, rectorrhagia and hematuria caused by ingestion of naproxen]. An Esp Pediatr 1989;30(4):317-9.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022