5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vigamox

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Moxifloxacin - ögondroppar

Moxifloxacin - ögondroppar

Klass: 2

Produkter

Vigamox

Vigamox
ATC-Koder

S01AE07

S01AE07
Substanser

moxifloxacin, moxifloxacinhydroklorid

moxifloxacin, moxifloxacinhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Den låga systemkoncentrationen hos modern vid lokalbehandling i ögat (1) innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. För att ytterligare minska systemexponeringen kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Den låga systemkoncentrationen hos modern vid lokalbehandling i ögat (1) innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. För att ytterligare minska systemexponeringen kan nasolakrimal ocklusion utföras.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Data om lokaladministration av moxifloxacin under amning saknas.

Data om lokaladministration av moxifloxacin under amning saknas.
Referenser
  1. Moxifloxacin (Vigamox) Produktresumé (SPC). Alcon
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022