5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Viekirax

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Ritonavir

Ritonavir

Klass: 3

Produkter

Norvir, Ritonavir Accord, Ritonavir Mylan, Viekirax

Norvir, Ritonavir Accord, Ritonavir Mylan, Viekirax
ATC-Koder

J05AE03, J05AP53

J05AE03, J05AP53
Substanser

ritonavir

ritonavir
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då risken för blodbildspåverkan inte kan uteslutas avråds från amning.

Då risken för blodbildspåverkan inte kan uteslutas avråds från amning.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från ca 100 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1-4). Koncentrationer från icke detekterbara och upp till 138 ng/mL har uppmätts hos 90 barn (2-4). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från ca 100 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1-4). Koncentrationer från icke detekterbara och upp till 138 ng/mL har uppmätts hos 90 barn (2-4). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
 1. Ramírez-Ramírez A, Sánchez-Serrano E, Loaiza-Flores G, Plazola-Camacho N, Rodríguez-Delgado RG, Figueroa-Damián R et al. Simultaneous quantification of four antiretroviral drugs in breast milk samples from HIV-positive women by an ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method. PLoS One. 2018;13:e0191236.
 2. Gandhi M, Mwesigwa J, Aweeka F, Plenty A, Charlebois E, Ruel TD et al. Hair and plasma data show that lopinavir, ritonavir, and efavirenz all transfer from mother to infant in utero, but only efavirenz transfers via breastfeeding. J Acquir Immune Defic Syndr. 2013;63:578-84.
 3. Corbett AH, Kayira D, White NR, Davis NL, Kourtis AP, Chasela C et al. Antiretroviral pharmacokinetics in mothers and breastfeeding infants from 6 to 24 weeks post-partum: results of the BAN Study. Antivir Ther. 2014;19:587-95.
 4. Palombi L, Pirillo MF, Andreotti M, Liotta G, Erba F, Sagno JB et al. Antiretroviral prophylaxis for breastfeeding transmission in Malawi: drug concentrations, virological efficacy and safety. Antivir Ther. 2012;17:1511-9.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

3 3
3 3

Ombitasvir

Ombitasvir

Klass: 3

Produkter

Viekirax

Viekirax
ATC-Koder

J05AP53

J05AP53
Substanser

ombitasvir

ombitasvir
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

   3 3
   3 3

   Paritaprevir

   Paritaprevir

   Klass: 3

   Produkter

   Viekirax

   Viekirax
   ATC-Koder

   J05AP53

   J05AP53
   Substanser

   paritaprevir

   paritaprevir
   Rekommendation för hälso- och sjukvården

   Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

   Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.
   Råd till allmänheten

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
   Bakgrund

   Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

   Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
   Referenser
     Författare

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
     Fasstexter
     För patienter och allmänhet

     Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022