5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vexol

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Rimexolon

Rimexolon

Klass: 2

Produkter

Vexol

Vexol
ATC-Koder

S01BA13

S01BA13
Substanser

rimexolon

rimexolon
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. För att ytterligare minska systemexponeringen vid ögonbehandling kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. För att ytterligare minska systemexponeringen vid ögonbehandling kan nasolakrimal ocklusion utföras.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

   2 2
   2 2

   Rimexolon

   Rimexolon

   Klass: 2

   Produkter

   Vexol

   Vexol
   ATC-Koder

   S01BA13

   S01BA13
   Substanser

   rimexolon

   rimexolon
   Rekommendation för hälso- och sjukvården

   Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. För att ytterligare minska systemexponeringen vid ögonbehandling kan nasolakrimal ocklusion utföras.

   Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. För att ytterligare minska systemexponeringen vid ögonbehandling kan nasolakrimal ocklusion utföras.
   Råd till allmänheten

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
   Bakgrund

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.
   Referenser
     Författare

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
     Fasstexter
     För patienter och allmänhet

     Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022