5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vermox

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Mebendazol

Mebendazol

Klass: 1

Produkter

Vermox

Vermox
ATC-Koder

P02CA01

P02CA01
Substanser

mebendazol

mebendazol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser, eftersom mebendazol vanligen ges i ett fåtal doser och den systemiska absorptionen av mebendazol är låg.

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser, eftersom mebendazol vanligen ges i ett fåtal doser och den systemiska absorptionen av mebendazol är låg.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-3). Baserat på data från en kvinna som fått en oral singeldos mebendazol 100 mg kan den relativa barndosen beräknas till 0,07 %. Hos en kvinna som fått en oral dos mebendazol två gånger dagligen i tre dagar var mebendazol inte detekterbart i bröstmjölk. Inga negativa effekter har rapporterats hos 45 ammade barn (4).

I två fall har minskad mjölkproduktion i samband med mebendazolbehandling rapporterats (4,5).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-3). Baserat på data från en kvinna som fått en oral singeldos mebendazol 100 mg kan den relativa barndosen beräknas till 0,07 %. Hos en kvinna som fått en oral dos mebendazol två gånger dagligen i tre dagar var mebendazol inte detekterbart i bröstmjölk. Inga negativa effekter har rapporterats hos 45 ammade barn (4). I två fall har minskad mjölkproduktion i samband med mebendazolbehandling rapporterats (4,5).
Referenser
  1. Allen HE, Crompton DW, de Silva N, LoVerde PT, Olds GR. New policies for using anthelmintics in high risk groups. Trends Parasitol. 2002;18:381-2.
  2. Stoukides C. Can a mother safely breastfeed while on mebendazole (Vermox)?. J Hum Lact. 1994;10:269.
  3. Kurzel RB, Toot PJ, Lambert LV, Mihelcic AS. Mebendazole and postpartum lactation. N Z Med J. 1994;107:439.
  4. Karra N, Cohen R, Berlin M, Dinavitser N, Koren G, Berkovitch M. Safety of Mebendazole Use During Lactation: A Case Series Report. Drugs R D. 2016;16:251-254.
  5. Rao TS. Does mebendazole inhibit lactation?. N Z Med J. 1983;96:589-90.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Mebendazol

Mebendazol

Klass: 1

Produkter

Vermox

Vermox
ATC-Koder

P02CA01

P02CA01
Substanser

mebendazol

mebendazol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser, eftersom mebendazol vanligen ges i ett fåtal doser och den systemiska absorptionen av mebendazol är låg.

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser, eftersom mebendazol vanligen ges i ett fåtal doser och den systemiska absorptionen av mebendazol är låg.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-3). Baserat på data från en kvinna som fått en oral singeldos mebendazol 100 mg kan den relativa barndosen beräknas till 0,07 %. Hos en kvinna som fått en oral dos mebendazol två gånger dagligen i tre dagar var mebendazol inte detekterbart i bröstmjölk. Inga negativa effekter har rapporterats hos 45 ammade barn (4).

I två fall har minskad mjölkproduktion i samband med mebendazolbehandling rapporterats (4,5).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-3). Baserat på data från en kvinna som fått en oral singeldos mebendazol 100 mg kan den relativa barndosen beräknas till 0,07 %. Hos en kvinna som fått en oral dos mebendazol två gånger dagligen i tre dagar var mebendazol inte detekterbart i bröstmjölk. Inga negativa effekter har rapporterats hos 45 ammade barn (4). I två fall har minskad mjölkproduktion i samband med mebendazolbehandling rapporterats (4,5).
Referenser
  1. Allen HE, Crompton DW, de Silva N, LoVerde PT, Olds GR. New policies for using anthelmintics in high risk groups. Trends Parasitol. 2002;18:381-2.
  2. Stoukides C. Can a mother safely breastfeed while on mebendazole (Vermox)?. J Hum Lact. 1994;10:269.
  3. Kurzel RB, Toot PJ, Lambert LV, Mihelcic AS. Mebendazole and postpartum lactation. N Z Med J. 1994;107:439.
  4. Karra N, Cohen R, Berlin M, Dinavitser N, Koren G, Berkovitch M. Safety of Mebendazole Use During Lactation: A Case Series Report. Drugs R D. 2016;16:251-254.
  5. Rao TS. Does mebendazole inhibit lactation?. N Z Med J. 1983;96:589-90.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022