5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Venlafaxine Bluefish

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Venlafaxin

Venlafaxin

Klass: 2

Produkter

Efastad, Efexor Depot, Venlafaxin 1A Farma, Venlafaxin ......

Efastad, Efexor Depot, Venlafaxin 1A Farma, Venlafaxin 2care4, Venlafaxin Abacus Medicine, Venlafaxin Actavis, Venlafaxin Arrow, Venlafaxin EQL Pharma, Venlafaxin Ebb, Venlafaxin Hexal, Venlafaxin Krka, Venlafaxin Liconsa, Venlafaxin Medical Valley, Venlafaxin Mylan, Venlafaxin Orifarm, Venlafaxin Orion, Venlafaxin Ranbaxy, Venlafaxin STADA, Venlafaxin Sandoz, Venlafaxin ratiopharm, Venlafaxine Bluefish, Venlatab
ATC-Koder

N06AX16

N06AX16
Substanser

venlafaxin, venlafaxinhydroklorid

venlafaxin, venlafaxinhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser men höga koncentrationer av venlafaxins aktiva metabolit har uppmätts hos några ammade barn.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser men höga koncentrationer av venlafaxins aktiva metabolit har uppmätts hos några ammade barn.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 23 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 18 % (1-4, 8,10). Koncentrationer av venlafaxin och dess aktiva metabolit från knappt mätbara och upp till terapeutiska nivåer (ca 250 ng/mL) har uppmätts hos 23 barn (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 29 ammade barn (1-2, 4-7). Dålig viktuppgång har rapporterats hos ett ammat barn (9).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 23 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 18 % (1-4, 8,10). Koncentrationer av venlafaxin och dess aktiva metabolit från knappt mätbara och upp till terapeutiska nivåer (ca 250 ng/mL) har uppmätts hos 23 barn (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 29 ammade barn (1-2, 4-7). Dålig viktuppgång har rapporterats hos ett ammat barn (9).
Referenser
 1. Weissman AM, Wisner KL, Perel JM, Bentler S. Venlafaxine levels in lactating mothers, breast milk, and nursing infants. Arch Women Ment Health 2003;6(Suppl 1):20.
 2. Newport DJ, Ritchie JC, Knight BT, Glover BA, Zach EB, Stowe ZN. Venlafaxine in human breast milk and nursing infant plasma: determination of exposure. J Clin Psychiatry. 2009;70(9):1304-10.
 3. Berle JO, Steen VM, Aamo TO, Breilid H, Zahlsen K, Spigset O. Breastfeeding during maternal antidepressant treatment with serotonin reuptake inhibitors: infant exposure, clinical symptoms, and cytochrome p450 genotypes. J Clin Psychiatry 2004;65(9):1228-1234.
 4. Ilett KF, Kristensen JH, Hackett LP, Paech M, Kohan R, Rampono J. Distribution of venlafaxine and its O-desmethyl metabolite in human milk and their effects in breastfed infants. Br J Clin Pharmacol. 2002;53(1):17-22.
 5. Hendrick V, Altshuler L, Wertheimer A, Dunn WA. Venlafaxine and breast-feeding. Am J Psychiatry. 2001;158(12):2089-90.
 6. Ilett KF, Hackett LP, Dusci LJ, Roberts MJ, Kristensen JH, Paech M et al. Distribution and excretion of venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1998;45(5):459-62.
 7. Misri S, Corral M, Wardrop AA, Kendrick K. Quetiapine augmentation in lactation: a series of case reports. J Clin Psychopharmacol. 2006;26(5):508-11.
 8. Pogliani L, Baldelli S, Cattaneo D, Pileri P, Clementi E, Cetin I et al. Selective serotonin reuptake inhibitors' passage into human milk of lactating women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;1-6.
 9. Tran MM, Fancourt N, Ging JM, Tantsis EM, Nelson TY, Sharma R. Failure to thrive potentially secondary to maternal venlafaxine use. Australas Psychiatry. 2016;24(1):98-9.
 10. Schoretsanitis G, Augustin M, Saßmannshausen H, Franz C, Gründer G, Paulzen M. Antidepressants in breast milk; comparative analysis of excretion ratios. Arch Womens Ment Health. 2018.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Venlafaxin

Venlafaxin

Klass: 2

Produkter

Efastad, Efexor Depot, Venlafaxin 1A Farma, Venlafaxin ......

Efastad, Efexor Depot, Venlafaxin 1A Farma, Venlafaxin 2care4, Venlafaxin Abacus Medicine, Venlafaxin Actavis, Venlafaxin Arrow, Venlafaxin EQL Pharma, Venlafaxin Ebb, Venlafaxin Hexal, Venlafaxin Krka, Venlafaxin Liconsa, Venlafaxin Medical Valley, Venlafaxin Mylan, Venlafaxin Orifarm, Venlafaxin Orion, Venlafaxin Ranbaxy, Venlafaxin STADA, Venlafaxin Sandoz, Venlafaxin ratiopharm, Venlafaxine Bluefish, Venlatab
ATC-Koder

N06AX16

N06AX16
Substanser

venlafaxin, venlafaxinhydroklorid

venlafaxin, venlafaxinhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser men höga koncentrationer av venlafaxins aktiva metabolit har uppmätts hos några ammade barn.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser men höga koncentrationer av venlafaxins aktiva metabolit har uppmätts hos några ammade barn.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 23 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 18 % (1-4, 8,10). Koncentrationer av venlafaxin och dess aktiva metabolit från knappt mätbara och upp till terapeutiska nivåer (ca 250 ng/mL) har uppmätts hos 23 barn (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 29 ammade barn (1-2, 4-7). Dålig viktuppgång har rapporterats hos ett ammat barn (9).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 23 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 18 % (1-4, 8,10). Koncentrationer av venlafaxin och dess aktiva metabolit från knappt mätbara och upp till terapeutiska nivåer (ca 250 ng/mL) har uppmätts hos 23 barn (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 29 ammade barn (1-2, 4-7). Dålig viktuppgång har rapporterats hos ett ammat barn (9).
Referenser
 1. Weissman AM, Wisner KL, Perel JM, Bentler S. Venlafaxine levels in lactating mothers, breast milk, and nursing infants. Arch Women Ment Health 2003;6(Suppl 1):20.
 2. Newport DJ, Ritchie JC, Knight BT, Glover BA, Zach EB, Stowe ZN. Venlafaxine in human breast milk and nursing infant plasma: determination of exposure. J Clin Psychiatry. 2009;70(9):1304-10.
 3. Berle JO, Steen VM, Aamo TO, Breilid H, Zahlsen K, Spigset O. Breastfeeding during maternal antidepressant treatment with serotonin reuptake inhibitors: infant exposure, clinical symptoms, and cytochrome p450 genotypes. J Clin Psychiatry 2004;65(9):1228-1234.
 4. Ilett KF, Kristensen JH, Hackett LP, Paech M, Kohan R, Rampono J. Distribution of venlafaxine and its O-desmethyl metabolite in human milk and their effects in breastfed infants. Br J Clin Pharmacol. 2002;53(1):17-22.
 5. Hendrick V, Altshuler L, Wertheimer A, Dunn WA. Venlafaxine and breast-feeding. Am J Psychiatry. 2001;158(12):2089-90.
 6. Ilett KF, Hackett LP, Dusci LJ, Roberts MJ, Kristensen JH, Paech M et al. Distribution and excretion of venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1998;45(5):459-62.
 7. Misri S, Corral M, Wardrop AA, Kendrick K. Quetiapine augmentation in lactation: a series of case reports. J Clin Psychopharmacol. 2006;26(5):508-11.
 8. Pogliani L, Baldelli S, Cattaneo D, Pileri P, Clementi E, Cetin I et al. Selective serotonin reuptake inhibitors' passage into human milk of lactating women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;1-6.
 9. Tran MM, Fancourt N, Ging JM, Tantsis EM, Nelson TY, Sharma R. Failure to thrive potentially secondary to maternal venlafaxine use. Australas Psychiatry. 2016;24(1):98-9.
 10. Schoretsanitis G, Augustin M, Saßmannshausen H, Franz C, Gründer G, Paulzen M. Antidepressants in breast milk; comparative analysis of excretion ratios. Arch Womens Ment Health. 2018.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022