5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vemlidy

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Tenofoviralafenamid

Tenofoviralafenamid

Klass: 1

Produkter

Vemlidy

Vemlidy
ATC-Koder

J05AF13

J05AF13
Substanser

tenofoviralafenamid, tenofoviralafenamidfumarat

tenofoviralafenamid, tenofoviralafenamidfumarat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Tenofoviralafenamid (prodrug till tenofovir) passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till som högst 4 % (8). Kliniska data på barn saknas för tenofoviralafenamid. 

Tenofovirdisoproxil, en annan prodrug till tenofovir passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5,8,11). Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5,8-11). Baserat på data från 171 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3 % (1-5,8-10). Koncentrationer mellan 0-51,6 ng/mL har uppmätts hos 75 barn (plasmakoncentrationer upp till 321 ng/mL uppmättes hos mödrarna) (1,2,4,9,10,12). Inga negativa effekter har rapporterats hos 34 ammade barn (2,6,7,12). Diarréer och låg ser......

Tenofoviralafenamid (prodrug till tenofovir) passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till som högst 4 % (8). Kliniska data på barn saknas för tenofoviralafenamid.  Tenofovirdisoproxil, en annan prodrug till tenofovir passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5,8,11). Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5,8-11). Baserat på data från 171 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3 % (1-5,8-10). Koncentrationer mellan 0-51,6 ng/mL har uppmätts hos 75 barn (plasmakoncentrationer upp till 321 ng/mL uppmättes hos mödrarna) (1,2,4,9,10,12). Inga negativa effekter har rapporterats hos 34 ammade barn (2,6,7,12). Diarréer och låg serum-albumin har rapporterats hos sammanlagt tre ammade barn (1,2).
Referenser
 1. Mugwanya KK, Hendrix CW, Mugo NR, Marzinke M, Katabira ET, Ngure K et al. Pre-exposure Prophylaxis Use by Breastfeeding HIV-Uninfected Women: A Prospective Short-Term Study of Antiretroviral Excretion in Breast Milk and Infant Absorption. PLoS Med. 2016;13(9):e1002132.
 2. Mirochnick M, Taha T, Kreitchmann R, Nielsen-Saines K, Kumwenda N, Joao E et al. Pharmacokinetics and safety of tenofovir in HIV-infected women during labor and their infants during the first week of life. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014;65:33-41.
 3. Benaboud S, Pruvost A, Coffie PA, Ekouévi DK, Urien S, Arrivé E et al. Concentrations of tenofovir and emtricitabine in breast milk of HIV-1-infected women in Abidjan, Cote d'Ivoire, in the ANRS 12109 TEmAA Study, Step 2. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55:1315-7.
 4. Palombi L, Pirillo MF, Marchei E, Jere H, Sagno JB, Luhanga R et al. Concentrations of tenofovir, lamivudine and efavirenz in mothers and children enrolled under the Option B-Plus approach in Malawi. J Antimicrob Chemother. 2016;71:1027-30.
 5. Waitt C, Olagunju A, Nakalema S, Kyohaire I, Owen A, Lamorde M et al. Plasma and breast milk pharmacokinetics of emtricitabine, tenofovir and lamivudine using dried blood and breast milk spots in nursing African mother-infant pairs. J Antimicrob Chemother. 2018 Jan; doi: 10.1093/jac/dkx507.
 6. Pan CQ, Mi LJ, Bunchorntavakul C, Karsdon J, Huang WM, Singhvi G et al. Tenofovir disoproxil fumarate for prevention of vertical transmission of hepatitis B virus infection by highly viremic pregnant women: a case series. Dig Dis Sci. 2012;57:2423-9.
 7. Marcellin P, Zoulim F, Hézode C, Causse X, Roche B, Truchi R et al. Effectiveness and Safety of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Chronic Hepatitis B: A 3-Year, Prospective, Real-World Study in France. Dig Dis Sci. 2016;61:3072-3083.
 8. Yang N, Zhou G, Cheng X, He J, Chen Y, Chen C et al. Distribution Evaluation of Tenofovir in the Breast Milk of Mothers With HBeAg-Positive Chronic HBV Infection After Treatment With Tenofovir Alafenamide and Tenofovir Disoproxil Fumarate by a Sensitive UPLC-MS/MS Method. Front Pharmacol. 2021;12(1):734760.
 9. Erturk US, Mete B, Ozaras R, Saltoglu N, Balkan II, Mert A, Kacmaz B, Saglam O, Guney B, Sayman OA, Tabak F. Plasma and Breast Milk Pharmacokinetics of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Nursing Mother with Chronic Hepatitis B-Infant Pairs. Antimicrob Agents Chemother . 2021 Sep 17;10(65):0.
 10. Waitt C, Diliiy Penchala S, Olagunju A, Amara A, Else L, Lamorde M et al. Development, validation and clinical application of a method for the simultaneous quantification of lamivudine, emtricitabine and tenofovir in dried blood and dried breast milk spots using LC-MS/MS. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017;1060(0):300-307.
 11. Li B, Liu Z, Liu X, Liu D, Duan M, Gu Y, Liu Q, Ma Q, Wei Y, Wang Y . Efficacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate and tenofovir alafenamide fumarate in preventing HBV vertical transmission of high maternal viral load. Hepatol Int . 2021 Oct 15;0(5):1103-1108.
 12. Gouraud A, Millaret A, Bernard N, Bruel M, Paret N, Descotes J, Vial T, Centre de Pharmacovigilance de Lyon. Tenofovir exposure through breast feeding: Serum concentrations in neonates and clinical follow-up. Fundam Clin Pharmacol. 2012 April;26(Suppl 1):9 Abstract.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Tenofoviralafenamid

Tenofoviralafenamid

Klass: 1

Produkter

Vemlidy

Vemlidy
ATC-Koder

J05AF13

J05AF13
Substanser

tenofoviralafenamid, tenofoviralafenamidfumarat

tenofoviralafenamid, tenofoviralafenamidfumarat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Tenofoviralafenamid (prodrug till tenofovir) passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till som högst 4 % (8). Kliniska data på barn saknas för tenofoviralafenamid. 

Tenofovirdisoproxil, en annan prodrug till tenofovir passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5,8,11). Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5,8-11). Baserat på data från 171 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3 % (1-5,8-10). Koncentrationer mellan 0-51,6 ng/mL har uppmätts hos 75 barn (plasmakoncentrationer upp till 321 ng/mL uppmättes hos mödrarna) (1,2,4,9,10,12). Inga negativa effekter har rapporterats hos 34 ammade barn (2,6,7,12). Diarréer och låg ser......

Tenofoviralafenamid (prodrug till tenofovir) passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till som högst 4 % (8). Kliniska data på barn saknas för tenofoviralafenamid.  Tenofovirdisoproxil, en annan prodrug till tenofovir passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5,8,11). Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5,8-11). Baserat på data från 171 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3 % (1-5,8-10). Koncentrationer mellan 0-51,6 ng/mL har uppmätts hos 75 barn (plasmakoncentrationer upp till 321 ng/mL uppmättes hos mödrarna) (1,2,4,9,10,12). Inga negativa effekter har rapporterats hos 34 ammade barn (2,6,7,12). Diarréer och låg serum-albumin har rapporterats hos sammanlagt tre ammade barn (1,2).
Referenser
 1. Mugwanya KK, Hendrix CW, Mugo NR, Marzinke M, Katabira ET, Ngure K et al. Pre-exposure Prophylaxis Use by Breastfeeding HIV-Uninfected Women: A Prospective Short-Term Study of Antiretroviral Excretion in Breast Milk and Infant Absorption. PLoS Med. 2016;13(9):e1002132.
 2. Mirochnick M, Taha T, Kreitchmann R, Nielsen-Saines K, Kumwenda N, Joao E et al. Pharmacokinetics and safety of tenofovir in HIV-infected women during labor and their infants during the first week of life. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014;65:33-41.
 3. Benaboud S, Pruvost A, Coffie PA, Ekouévi DK, Urien S, Arrivé E et al. Concentrations of tenofovir and emtricitabine in breast milk of HIV-1-infected women in Abidjan, Cote d'Ivoire, in the ANRS 12109 TEmAA Study, Step 2. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55:1315-7.
 4. Palombi L, Pirillo MF, Marchei E, Jere H, Sagno JB, Luhanga R et al. Concentrations of tenofovir, lamivudine and efavirenz in mothers and children enrolled under the Option B-Plus approach in Malawi. J Antimicrob Chemother. 2016;71:1027-30.
 5. Waitt C, Olagunju A, Nakalema S, Kyohaire I, Owen A, Lamorde M et al. Plasma and breast milk pharmacokinetics of emtricitabine, tenofovir and lamivudine using dried blood and breast milk spots in nursing African mother-infant pairs. J Antimicrob Chemother. 2018 Jan; doi: 10.1093/jac/dkx507.
 6. Pan CQ, Mi LJ, Bunchorntavakul C, Karsdon J, Huang WM, Singhvi G et al. Tenofovir disoproxil fumarate for prevention of vertical transmission of hepatitis B virus infection by highly viremic pregnant women: a case series. Dig Dis Sci. 2012;57:2423-9.
 7. Marcellin P, Zoulim F, Hézode C, Causse X, Roche B, Truchi R et al. Effectiveness and Safety of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Chronic Hepatitis B: A 3-Year, Prospective, Real-World Study in France. Dig Dis Sci. 2016;61:3072-3083.
 8. Yang N, Zhou G, Cheng X, He J, Chen Y, Chen C et al. Distribution Evaluation of Tenofovir in the Breast Milk of Mothers With HBeAg-Positive Chronic HBV Infection After Treatment With Tenofovir Alafenamide and Tenofovir Disoproxil Fumarate by a Sensitive UPLC-MS/MS Method. Front Pharmacol. 2021;12(1):734760.
 9. Erturk US, Mete B, Ozaras R, Saltoglu N, Balkan II, Mert A, Kacmaz B, Saglam O, Guney B, Sayman OA, Tabak F. Plasma and Breast Milk Pharmacokinetics of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Nursing Mother with Chronic Hepatitis B-Infant Pairs. Antimicrob Agents Chemother . 2021 Sep 17;10(65):0.
 10. Waitt C, Diliiy Penchala S, Olagunju A, Amara A, Else L, Lamorde M et al. Development, validation and clinical application of a method for the simultaneous quantification of lamivudine, emtricitabine and tenofovir in dried blood and dried breast milk spots using LC-MS/MS. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017;1060(0):300-307.
 11. Li B, Liu Z, Liu X, Liu D, Duan M, Gu Y, Liu Q, Ma Q, Wei Y, Wang Y . Efficacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate and tenofovir alafenamide fumarate in preventing HBV vertical transmission of high maternal viral load. Hepatol Int . 2021 Oct 15;0(5):1103-1108.
 12. Gouraud A, Millaret A, Bernard N, Bruel M, Paret N, Descotes J, Vial T, Centre de Pharmacovigilance de Lyon. Tenofovir exposure through breast feeding: Serum concentrations in neonates and clinical follow-up. Fundam Clin Pharmacol. 2012 April;26(Suppl 1):9 Abstract.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022