5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vectatone

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Penciklovir

Penciklovir

Klass: 1

Produkter

Vectatone, Vectavir

Vectatone, Vectavir
ATC-Koder

D06BB06

D06BB06
Substanser

penciklovir

penciklovir
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Penciklovirs låga systemiska biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, förutsatt att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området vid amning.

Penciklovirs låga systemiska biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, förutsatt att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området vid amning.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022