5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Valtrex

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Valaciklovir

Valaciklovir

Klass: 1

Produkter

Valaciclovir 2care4, Valaciclovir Abacus Medicine, Vala......

Valaciclovir 2care4, Valaciclovir Abacus Medicine, Valaciclovir Actavis, Valaciclovir Alternova, Valaciclovir Aristo, Valaciclovir Arrow, Valaciclovir Bluefish, Valaciclovir CC Pharma, Valaciclovir Mylan, Valaciclovir Orifarm, Valaciclovir Orion, Valaciclovir Sandoz, Valaciclovir Teva, Valaciklovir Ebb, Valavir, Valtrex
ATC-Koder

J05AB11

J05AB11
Substanser

valaciklovir, valaciklovirhydroklorid (vattenfri), vala......

valaciklovir, valaciklovirhydroklorid (vattenfri), valaciklovirhydrokloridhydrat, valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Valaciklovir är en prodrug som omedelbart omvandlas till aciklovir (1). Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 49 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 9 % (2,3). Kliniska data på ammade barn som endast blivit exponerade för valaciklovir saknas.

Valaciklovir är en prodrug som omedelbart omvandlas till aciklovir (1). Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 49 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 9 % (2,3). Kliniska data på ammade barn som endast blivit exponerade för valaciklovir saknas.
Referenser
  1. SPC Valaciclovir Actavis (valaciklovir ). Actavis Group PTC ehf. (citerad 2019-06-11)
  2. Drake AL, Roxby AC, Kiarie J, Richardson BA, Wald A, John-Stewart G et al. Infant safety during and after maternal valacyclovir therapy in conjunction with antiretroviral HIV-1 prophylaxis in a randomized clinical trial. PLoS One. 2012;7(4):e34635.
  3. Sheffield JS, Fish DN, Hollier LM, Cadematori S, Nobles BJ, Wendel GD, Jr. Acyclovir concentrations in human breast milk after valaciclovir administration. Am J Obstet Gynecol 2002;186(1):100-102.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022