5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Valdoxan

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Agomelatin

Agomelatin

Klass: 2

Produkter

Agomelatin Glenmark, Agomelatine Anpharm, Agomelatine M......

Agomelatin Glenmark, Agomelatine Anpharm, Agomelatine Mylan, Agomelatine STADA, Agomelatine Teva, Valdoxan
ATC-Koder

N06AX22

N06AX22
Substanser

agomelatin, agomelatincitronsyra, agomelatinurea

agomelatin, agomelatincitronsyra, agomelatinurea
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Agomelatins korta halveringstid innebär att risken för barnet bedöms vara låg, under förutsättning att minst 4 timmar förflutit från dosintag till amning. Agomelatin doseras en gång per dygn före sänggående.

Agomelatins korta halveringstid innebär att risken för barnet bedöms vara låg, under förutsättning att minst 4 timmar förflutit från dosintag till amning. Agomelatin doseras en gång per dygn före sänggående.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). 
Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1).  Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2).
Referenser
  1. Schmidt FM, Lichtblau N, Uribe MM, Kirchherr H, Himmerich H. Agomelatine in breast milk. Int J Neuropsychopharmacol. 2013;16:497-9.
  2. Xiao L. Agomelatine for postpartum depression and breastfeeding. Ther Adv Psychopharmacol. 2021;11(2):20451253211022172.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022