5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – VISTABEL

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Botulinumtoxin

Botulinumtoxin

Klass: 3

Produkter

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Myoblo......

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Myobloc, NeuroBloc, VISTABEL, Xeomin
ATC-Koder

M03AX01

M03AX01
Substanser

Clostridium botulinum neurotoxin typ A hemagglutininkom......

Clostridium botulinum neurotoxin typ A hemagglutininkomplex, Clostridium botulinum typ A neurotoxin, Clostridium botulinum typ B-toxin, Clostridium botulinum typ C-toxoid, botulinumtoxin, botulinumtoxin typ a, clostridium botulinum, typ a, clostridium botulinum, typ b, clostridium botulinum, typ c
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Uppgift om passage till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter rapporterades hos ett ammat barn till en kvinna med botulism (1).

Uppgift om passage till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter rapporterades hos ett ammat barn till en kvinna med botulism (1).
Referenser
  1. Middaugh J. Botulism and breast milk. N Engl J Med. 1978;298:343.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

3 3
3 3

Botulinumtoxin

Botulinumtoxin

Klass: 3

Produkter

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Myoblo......

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Myobloc, NeuroBloc, VISTABEL, Xeomin
ATC-Koder

M03AX01

M03AX01
Substanser

Clostridium botulinum neurotoxin typ A hemagglutininkom......

Clostridium botulinum neurotoxin typ A hemagglutininkomplex, Clostridium botulinum typ A neurotoxin, Clostridium botulinum typ B-toxin, Clostridium botulinum typ C-toxoid, botulinumtoxin, botulinumtoxin typ a, clostridium botulinum, typ a, clostridium botulinum, typ b, clostridium botulinum, typ c
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Uppgift om passage till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter rapporterades hos ett ammat barn till en kvinna med botulism (1).

Uppgift om passage till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter rapporterades hos ett ammat barn till en kvinna med botulism (1).
Referenser
  1. Middaugh J. Botulism and breast milk. N Engl J Med. 1978;298:343.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022