12/2/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Symbicort mite Turbuhaler

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Formoterol

Formoterol

Klass: 1

Produkter

Assieme Turbuhaler, Assieme forte Turbuhaler, Assieme m......

Assieme Turbuhaler, Assieme forte Turbuhaler, Assieme mite Turbuhaler, Bevespi Aerosphere, Bufomix Easyhaler, Duaklir Genuair, Dulera, DuoResp Spiromax, Flutiform, Flutiform K-haler, Foradil, Foradil HFA, Formatris Novolizer, Innovair, Innovair nexthaler, Oxez Turbuhaler, Oxis Turbuhaler, Rilast Turbuhaler, Rilast forte Turbuhaler, Sinestic Turbuhaler, Sinestic forte Turbuhaler, Symbicort, Symbicort Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Symbicort forte Turbuhaler, Symbicort mite Turbuhaler, Trimbow, Trixeo Aerosphere
ATC-koder

R03AC13, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK11, R03AL05......

R03AC13, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK11, R03AL05, R03AL07, R03AL09, R03AL11
Substanser

formoterol, formoterolfumaratdihydrat

formoterol, formoterolfumaratdihydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

De låga plasmakoncentrationerna hos modern innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

De låga plasmakoncentrationerna hos modern innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Önskas bronkdilaterare med bättre amningsdokumentation överväg behandling med terbutalin.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Önskas bronkdilaterare med bättre amningsdokumentation överväg behandling med terbutalin.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   Se även
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022

   1 1
   1 1

   Budesonid - lokalt

   Budesonid - lokalt

   Klass: 1

   Produkter

   Assieme Turbuhaler, Assieme forte Turbuhaler, Assieme m......

   Assieme Turbuhaler, Assieme forte Turbuhaler, Assieme mite Turbuhaler, Budenofalk, Budesonid 2care4, Budesonid Arrow, Budesonid Mylan, Budesonid Orifarm, Budesonid Teva, Budesonide STADA, Budesonide Teva Pharma, Bufomix Easyhaler, Desonix, DuoResp Spiromax, Entocort, Giona Easyhaler, Livicort, Novopulmon Novolizer, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler, Rhinocort Aqua, Rhinocort Turbuhaler, Rilast Turbuhaler, Rilast forte Turbuhaler, Sinestic Turbuhaler, Sinestic forte Turbuhaler, Symbicort, Symbicort Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Symbicort forte Turbuhaler, Symbicort mite Turbuhaler, Trixeo Aerosphere
   ATC-koder

   A07EA06, R01AD05, R03AK07, R03AL11, R03BA02

   A07EA06, R01AD05, R03AK07, R03AL11, R03BA02
   Substanser

   budesonid

   budesonid
   Rekommendation för hälso- och sjukvården

   Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

   Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.
   Råd till allmänheten

   Går bra att använda under amning

   Går bra att använda under amning
   Bakgrund

   Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% vid inhalationsbehandling (1). Icke kvantifieringsbara  halter (<0,04 nmol/L) har uppmätts hos fem barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1).

   Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% vid inhalationsbehandling (1). Icke kvantifieringsbara  halter (<0,04 nmol/L) har uppmätts hos fem barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1).
   Referenser
   1. Falt A, Bengtsson T, Kennedy BM, Gyllenberg A, Lindberg B, Thorsson L et al. Exposure of infants to budesonide through breast milk of asthmatic mothers. J Allergy Clin Immunol 2007;120(4):798-802.
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022