9/21/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Sufenta forte

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Sufentanil

Sufentanil

Klass : 2

Produkter

Bupivakain-Sufentanil AB Unimedic, Bupivakain-sufentani......

Bupivakain-Sufentanil AB Unimedic, Bupivakain-sufentanil APL, Dzuveo, Ropivakain-sufentanil APL, Sufenta, Sufenta Forte, Sufenta forte, Sufentanil Hameln, Sufentanil hameln, Sufentanil-hameln
ATC-koder

N01AH, N01AH03

N01AH, N01AH03
Substanser

sufentanil, sufentanilcitrat

sufentanil, sufentanilcitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Då kliniska data saknas vid upprepad tillförsel kan risken för ammande barn inte bedömas vid längre tids exponering. Vid upprepade doser rekommenderas därför, att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Då kliniska data saknas vid upprepad tillförsel kan risken för ammande barn inte bedömas vid längre tids exponering. Vid upprepade doser rekommenderas därför, att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. I den ena av två äldre studier (1,2) var halten sufentanil icke detekterbart i råmjölken hos nio ammande kvinnor (1), medan man i den andra studien fann mätbara halter av sufentanil i bröstmjölk (2). Det har dock inte rapporterats några negativa effekter hos 29 ammade barn (2). På grund av studiernas oklara upplägg är det inte möjligt att ange i vilken grad sufentanil passerar öv......

Passerar över till bröstmjölk. I den ena av två äldre studier (1,2) var halten sufentanil icke detekterbart i råmjölken hos nio ammande kvinnor (1), medan man i den andra studien fann mätbara halter av sufentanil i bröstmjölk (2). Det har dock inte rapporterats några negativa effekter hos 29 ammade barn (2). På grund av studiernas oklara upplägg är det inte möjligt att ange i vilken grad sufentanil passerar över i bröstmjölk.
Referenser
  1. Madej TH, Strunin L. Comparison of epidural fentanyl with sufentanil. Analgesia and side effects after a single bolus dose during elective caesarean section. Anaesthesia 1987;42(11):1156-61.
  2. Cuypers L, Wiebalck A, Vertommen JD, Van Aken H. Epidural sufentanil for postcesarean pain: breast milk levels and effects on the baby. Acta Anaesthesiol Belg 1995;46(2):104-105.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 6/22/2023