9/21/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Sudafed Decongestant Tablets

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Pseudoefedrin

Pseudoefedrin

Klass : 3

Produkter

Disofrol, Reactine, Reactine duo, Sudafed Decongestant ......

Disofrol, Reactine, Reactine duo, Sudafed Decongestant Tablets
ATC-koder

R01BA02, R01BA52

R01BA02, R01BA52
Substanser

pseudoefedrin, pseudoefedrinhydroklorid, pseudoefedrins......

pseudoefedrin, pseudoefedrinhydroklorid, pseudoefedrinsulfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög även vid terapeutiska doser. Pseudoefedrin kan möjligen minska mjölkproduktionen hos modern.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög även vid terapeutiska doser. Pseudoefedrin kan möjligen minska mjölkproduktionen hos modern.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från elva kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp mot 30 % (1,2). Minskad mjölkproduktion med 24 % har rapporterats hos åtta ammande kvinnor (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 17 ammade barn (2,4). Irritabilitet, agitation, ökad skrikighet och störd sömnrytm har rapporterats hos sammanlagt sju ammade barn (3-5).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från elva kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp mot 30 % (1,2). Minskad mjölkproduktion med 24 % har rapporterats hos åtta ammande kvinnor (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 17 ammade barn (2,4). Irritabilitet, agitation, ökad skrikighet och störd sömnrytm har rapporterats hos sammanlagt sju ammade barn (3-5).
Referenser
  1. Findlay JW, Butz RF, Sailstad JM, Warren JT, Welch RM. Pseudoephedrine and triprolidine in plasma and breast milk of nursing mothers. Br J Clin Pharmacol. 1984 Dec;18(6):901-6.
  2. Aljazaf K, Hale TW, Ilett KF, Hartmann PE, Mitoulas LR, Kristensen JH, Hackett LP. Pseudoephedrine: effects on milk production in women and estimation of infant exposure via breastmilk. Br J Clin Pharmacol. 2003 Jul;56(1):18-24.
  3. Mortimer EA, Jr. Drug toxicity from breast milk? Pediatrics 1977;60(5):780-1.
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
  5. Soussan C, Gouraud A, Portolan G, Jean-Pastor MJ, Pecriaux C, Montastruc JL et al. Drug-induced adverse reactions via breastfeeding: a descriptive study in the French Pharmacovigilance Database. Eur J Clin Pharmacol. 2014;70(11):1361-6.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 6/22/2023