12/2/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Stesolid Rektal Prefill

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Diazepam

Diazepam

Klass: 2

Produkter

Diazemuls Novum, Diazepam, Diazepam Autoinjector, Diaze......

Diazemuls Novum, Diazepam, Diazepam Autoinjector, Diazepam CF, Diazepam Desitin, Diazepam Injection BP, Diazepam Injection, USP, Diazepam Orifarm, Diazepam Pilum, Diazepam Renaudin, Diazepam ratiopharm, Diazepam-Lipuro, Diazepam-Ratiopharm, Stesolid, Stesolid Novum, Stesolid Rektal Prefill, Stesolid novum, Valium, Valium Roche, Valtoco
ATC-koder

N05BA01

N05BA01
Substanser

diazepam

diazepam
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom diazepam och dess aktiva metaboliters mycket långa halveringstid innebär en stor risk för ackumulering hos barnet.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom diazepam och dess aktiva metaboliters mycket långa halveringstid innebär en stor risk för ackumulering hos barnet.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Diazepam och dess aktiva metaboliter passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 15 % (1-3,9). Koncentrationer upp till 0,7 ng/mL diazepam och 46 ng/mL desmetyldiazepam har uppmätts hos ett barn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 27 ammade barn (1,4-6,8). Slöhet (n=2), viktminskning (n=1) och gulsot (n=3) har rapporterats h......

Diazepam och dess aktiva metaboliter passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 15 % (1-3,9). Koncentrationer upp till 0,7 ng/mL diazepam och 46 ng/mL desmetyldiazepam har uppmätts hos ett barn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 27 ammade barn (1,4-6,8). Slöhet (n=2), viktminskning (n=1) och gulsot (n=3) har rapporterats hos ammade barn (3,6,7).
Referenser
  1. Erkkola R, Kanto J. Diazepam and breast-feeding. Lancet 1972;1(7762):1235-1236.
  2. Brandt R. Passage of diazepam and desmethyldiazepam into breast milk. Arzneimittelforschung 1976;26(3):454-457.
  3. Wesson DR, Camber S, Harkey M, Smith DE. Diazepam and desmethyldiazepam in breast milk. J Psychoactive Drugs 1985;17(1):55-56.
  4. Dusci LJ, Good SM, Hall RW, Ilett KF. Excretion of diazepam and its metabolites in human milk during withdrawal from combination high dose diazepam and oxazepam. Br J Clin Pharmacol 1990;29(1):123-126.
  5. Borgatta L, Jenny RW, Gruss L, Ong C, Barad D. Clinical significance of methohexital, meperidine, and diazepam in breast milk. J Clin Pharmacol 1997;37(3):186-192.
  6. Cole AP, Hailey DM. Diazepam and active metabolite in breast milk and their transfer to the neonate. Arch Dis Child 1975;50(9):741-742.
  7. Patrick MJ, Tilstone WJ, Reavey P. Diazepam and breast-feeding. Lancet 1972;1(7749):542-543.
  8. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51.
  9. Horning MG, Stillwell WG, Nowlin J, Letratanangkoon K, Stillwell RN, Hill RM. Identification and quantification of drugs and drug metabilites in human breast milk using GC-MS_COM methods. Mod Probl Paediat. 1975;15:73-79.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022