12/2/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Sporanox

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Itrakonazol

Itrakonazol

Klass: 2

Produkter

Itraconazol Mylan, Itraconazole Sandoz, Itrakonazol Act......

Itraconazol Mylan, Itraconazole Sandoz, Itrakonazol Actavis, Itrakonazol Ebb, Itrakonazol STADA, Itranok, Sporanox
ATC-koder

J02AC02

J02AC02
Substanser

itrakonazol

itrakonazol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepad dosering bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t. ex. hud och gastrointestinala). Vid klinisk misstanke om biverkan kan koncentrationsbestämning hos barnet övervägas.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepad dosering bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t. ex. hud och gastrointestinala). Vid klinisk misstanke om biverkan kan koncentrationsbestämning hos barnet övervägas.
Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,9 % (1, 2). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,9 % (1, 2). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. 9th Ed. 2011
  2. Lactmed via (http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm) (citerad 2015-09-08)
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022