12/2/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Spasmofen

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Morfin

Morfin

Klass: 2

Produkter

Avinza, Bupivakain-morfin APL, Contalgin, Depolan, Dolc......

Avinza, Bupivakain-morfin APL, Contalgin, Depolan, Dolcontin, Dolcontin Unotard, Kapanol, MST CONTINUS, Morfin AB Unimedic, Morfin APL, Morfin APL med konserveringsmedel, Morfin Abcur, Morfin Alternova, Morfin Epidural Meda, Morfin Kalceks, Morfin Meda, Morfin Special, Morfin Special APL, Morfin-Skopolamin Meda, Morphin HCL Bichsel, Morphin HCl Bichsel, Morphin-HCl Sintetica, Morphine Unimedic, Opiumtinktur, Oramorph, Sendolor, Sevre-Long, Spasmofen
ATC-koder

A07DA02, N02AA01, N02AA51, N02AG01

A07DA02, N02AA01, N02AA51, N02AG01
Substanser

morfin, morfin-n-oxid, morfinhydroklorid (trihydrat), m......

morfin, morfin-n-oxid, morfinhydroklorid (trihydrat), morfinmetylbromid, morfinsulfat, morfinsulfat (pentahydrat)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Både morfin och dess metaboliter passerar över till bröstmjölk men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet (1-6). Koncentrationer upp till 0,4 ng/mL har uppmätts hos två barn (4,6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 25 ammade barn (2,6,7). En fallrapport beskriver misstänkt, fatal morfinintoxikation hos ett 13 dagar gammalt spädbarn, vars moder medicinerade med kodein sedan förlossningen och var ultrasnabb metaboliserare (och därför bildade mycket av metaboliten morfin) (8).

Både morfin och dess metaboliter passerar över till bröstmjölk men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet (1-6). Koncentrationer upp till 0,4 ng/mL har uppmätts hos två barn (4,6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 25 ammade barn (2,6,7). En fallrapport beskriver misstänkt, fatal morfinintoxikation hos ett 13 dagar gammalt spädbarn, vars moder medicinerade med kodein sedan förlossningen och var ultrasnabb metaboliserare (och därför bildade mycket av metaboliten morfin) (8).
Referenser
 1. Baka NE, Bayoumeu F, Boutroy MJ, Laxenaire MC. Colostrum morphine concentrations during postcesarean intravenous patient-controlled analgesia. Anesth Analg 2002;94(1):184-7, table.
 2. Oberlander TF, Robeson P, Ward V, Huckin RS, Kamani A, Harpur A et al. Prenatal and breast milk morphine exposure following maternal intrathecal morphine treatment. J Hum Lact 2000;16(2):137-42.
 3. Wittels B, Scott DT, Sinatra RS. Exogenous opioids in human breast milk and acute neonatal neurobehavior: a preliminary study. Anesthesiology 1990;73(5):864-9.
 4. Zakowski MI, Ramanathan S, Turndorf H. A two-dose epidural morphine regimen in cesarean section patients: pharmacokinetic profile. Acta Anaesthesiol Scand 1993;37(6):584-9.
 5. Feilberg VL, Rosenborg D, Broen CC, Mogensen JV. Excretion of morphine in human breast milk. Acta Anaesthesiol Scand 1989;33(5):426-8.
 6. Robieux I, Koren G, Vandenbergh H, Schneiderman J. Morphine excretion in breast milk and resultant exposure of a nursing infant. J Toxicol Clin Toxicol 1990;28(3):365-70.
 7. Wittels B, Glosten B, Faure EA, Moawad AH, Ismail M, Hibbard J et al. Postcesarean analgesia with both epidural morphine and intravenous patient-controlled analgesia: neurobehavioral outcomes among nursing neonates. Anesth Analg 1997;85(3):600-6.
 8. Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, Leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006;368(9536):704.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022

3 3
3 3

Metylskopolamin

Metylskopolamin

Klass: 3

Produkter

Methscopolamine Bromide, Metylskopolamin APL, Spasmofen

Methscopolamine Bromide, Metylskopolamin APL, Spasmofen
ATC-koder

A03BB03, N02AG01

A03BB03, N02AG01
Substanser

hyoscinmetobromid, metylskopolamin, metylskopolaminnitrat

hyoscinmetobromid, metylskopolamin, metylskopolaminnitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022

   2 2
   2 2

   Papaverin

   Papaverin

   Klass: 2

   Produkter

   Papaverin Meda, Papaverin Recip, Papaverin Takeda, Papa......

   Papaverin Meda, Papaverin Recip, Papaverin Takeda, Papaverina Arena, Papaverine Renaudin, Paveron N, Spasmofen
   ATC-koder

   A03AD01, N02AG01

   A03AD01, N02AG01
   Substanser

   papaverin, papaverinhydroklorid, papaverinsulfat

   papaverin, papaverinhydroklorid, papaverinsulfat
   Rekommendation för hälso- och sjukvården

   Användning av papaverin under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas. Vid en enstaka dos kan dock risken för att barnet exponeras minimeras genom att amningsuppehåll görs i 10 timmar efter intagen dos.

   Användning av papaverin under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas. Vid en enstaka dos kan dock risken för att barnet exponeras minimeras genom att amningsuppehåll görs i 10 timmar efter intagen dos.
   Råd till allmänheten

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
   Bakgrund

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
   Referenser
     Författare

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
     Fasstexter
     För patienter och allmänhet

     Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022

     2 2
     2 2

     Noskapin

     Noskapin

     Klass: 2

     Produkter

     Nipaxon, Noskapin ACO, Spasmofen

     Nipaxon, Noskapin ACO, Spasmofen
     ATC-koder

     N02AG01, R05DA07

     N02AG01, R05DA07
     Substanser

     noskapin, noskapinhydrokloridhydrat

     noskapin, noskapinhydrokloridhydrat
     Rekommendation för hälso- och sjukvården

     Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser.

     Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser.
     Råd till allmänheten

     Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

     Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
     Bakgrund

     Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Efter singeldos rapporterades inga negativa effekter hos åtta ammade barn (1).

     Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Efter singeldos rapporterades inga negativa effekter hos åtta ammade barn (1).
     Referenser
     1. Olsson B, Bolme P, Dahlstrom B, Marcus C. Excretion of noscapine in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1986;30:213-5.
     Författare

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
     Fasstexter
     För patienter och allmänhet

     Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022

     2 2
     2 2

     Kodein

     Kodein

     Klass: 2

     Produkter

     Altermol, Ardinex, Burana Comp, Citodon, Citodon forte,......

     Altermol, Ardinex, Burana Comp, Citodon, Citodon forte, Citodon minor, Codalvonil, Kodein Alternova, Kodein RPH Pharma, Kodeinfosfat APL, Panocod, Paracetamol/Kodein Evolan, Spasmofen, Treo comp
     ATC-koder

     A07DA, N02AG01, N02AJ06, N02AJ08, N02AJ09, R05DA04

     A07DA, N02AG01, N02AJ06, N02AJ08, N02AJ09, R05DA04
     Substanser

     kodein, kodein n-oxid, kodeinfosfat, kodeinfosfat anhyd......

     kodein, kodein n-oxid, kodeinfosfat, kodeinfosfat anhydrat, kodeinfosfathemihydrat, kodeinfosfatseskvihydrat, kodeinhydrobromid, kodeinhydrokloriddihydrat, kodeinsulfat
     Rekommendation för hälso- och sjukvården

     Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Då risk för centralnervös påverkan inte kan uteslutas avrådes från amning vid upprepad dosering.

     Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Då risk för centralnervös påverkan inte kan uteslutas avrådes från amning vid upprepad dosering.
     Råd till allmänheten

     Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

     Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
     Bakgrund

     Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 8 % (1,2).  Plasmakoncentrationer på max 4,5 ng/mL kodein och 2,2 ng/mL morfin uppmättes hos elva ammade barn (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 73 ammade barn (3,4). Apné (10 st) (5,6), CNS-depression (17 st) (3), somnolens (9 st) (4,10), irritabilitet (1 st) (4), förstoppning (2 st) (4), bradykardi (6 st) (6,8), cyanos (6 st) (6) och andningsstillestånd (2 st) (10) har rapporterats hos ammade barn. Barnen som fick biverkningar hade......

     Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 8 % (1,2).  Plasmakoncentrationer på max 4,5 ng/mL kodein och 2,2 ng/mL morfin uppmättes hos elva ammade barn (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 73 ammade barn (3,4). Apné (10 st) (5,6), CNS-depression (17 st) (3), somnolens (9 st) (4,10), irritabilitet (1 st) (4), förstoppning (2 st) (4), bradykardi (6 st) (6,8), cyanos (6 st) (6) och andningsstillestånd (2 st) (10) har rapporterats hos ammade barn. Barnen som fick biverkningar hade ammats av mödrar som fått högre doser och behandlats under längre tid än de mödrar vars barn inte fick några biverkningar (9). En fallrapport beskriver misstänkt, fatal morfinintoxikation hos ett 13 dagar gammalt spädbarn, vars moder medicinerade med kodein sedan förlossningen och var ultrasnabb metaboliserare (och därför bildade mycket av metaboliten morfin) (7).
     Referenser
     1. Findlay JW, DeAngelis RL, Kearney MF, Welch RM, Findlay JM. Analgesic drugs in breast milk and plasma. Clin Pharmacol Ther 1981;29(5):625-633.
     2. Meny RG, Naumburg EG, Alger LS, Brill-Miller JL, Brown S. Codeine and the breastfed neonate. J Hum Lact 1993;9(4):237-240.
     3. Madadi P, Ross CJ, Hayden MR, Carleton BC, Gaedigk A, Leeder JS et al. Pharmacogenetics of neonatal opioid toxicity following maternal use of codeine during breastfeeding: a case-control study. Clin Pharmacol Ther 2009;85(1):31-35.
     4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
     5. Davis JM, Bhutari UK. Neonatal apnea and maternal codeine use. Pediatr Res 1984;19:170A.
     6. Naumburg EG, Meny RG. Unexplained neonatal apnea, bradycardia, cyanosis, an association with opioids in breast milk. Clin Res 1987;35(1):79A.
     7. Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, Leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006;368(9536):704.
     8. Smith JW. Codeine-induced bradycardia in a breast-fed infant. Clin Res 1982;30:259A. Abstract.
     9. Ciszkowski C, Madadi P, Sistonen J et al. The incidence of CNS depression of neonates breastfed by mothers receiving codeine for postpartum analgesia. Clin Pharmacol Ther. 2011;89 (Suppl 1)(1):S94.
     10. Lam J, Matlow JN, Ross CJ, Hayden MR, Carleton BC, Madadi P. Postpartum maternal codeine therapy and the risk of adverse neonatal outcomes: the devil is in the details. Ther Drug Monit. 2012;34(4):378-80.
     Författare

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
     Fasstexter
     Se även
     För patienter och allmänhet

     Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022