9/21/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Somadril comp.

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Paracetamol

Paracetamol

Klass : 1

Produkter

Altermol, Alvedon, Alvedon Comp, Alvedon Dos, Alvedon N......

Altermol, Alvedon, Alvedon Comp, Alvedon Dos, Alvedon Novum, Alvedon forte, Buscopan Plus, Citodon, Citodon forte, Citodon minor, Codalvonil, Comboval, Curadon, Curadon forte, DI-GESIC, Dolerin, Kinderparacetamol HTP, Norgesic, Oparap, Pamol, Panadol Junior, Panocod, Panodil, Panodil Brus, Panodil Forte, Panodil Junior, Panodil Retard, Panodil Zapp, Paracetamol ABECE, Paracetamol AL, Paracetamol Accord, Paracetamol Actavis, Paracetamol Aflofarm, Paracetamol Alternova, Paracetamol Apofri, Paracetamol B. Braun, Paracetamol Baxter, Paracetamol Bluefish, Paracetamol EQL Pharma, Paracetamol Evolan, Paracetamol Fresenius Kabi, Paracetamol Krka, Paracetamol Medical Valley, Paracetamol NET, Paracetamol Novum ABECE, Paracetamol Novum Apofri, Paracetamol Orifarm, Paracetamol Panpharma, Paracetamol Teva, Paracetamol Zentiva, Paracetamol-ratiopharm, Paracetamol/Kodein Evolan, Paracut, Paracut Comp, Paracut Forte, Parapo, Perfalgan, Pinex, Pinex Cappuccino, Pinex Jordgubb, Pinex Junior, Quramol, Reliv, Sinaspril paracetamol 120 vloeibaar, Somadril comp., Therimin Honung & Citron, Therimin Skogsbär, Zaldiar
ATC-koder

A03BB01, M03BA52, M03BC51, N02AC54, N02AJ06, N02AJ13......

A03BB01, M03BA52, M03BC51, N02AC54, N02AJ06, N02AJ13, N02BE01, N02BE51
Substanser

compap pvp3 (code 3930), paracetamol, rhodapap dcp-3

compap pvp3 (code 3930), paracetamol, rhodapap dcp-3
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 20 kvinnor kan barndosen beräknas till 12 mg/L (maternell dos 1-2 g) (1-4). Terapeutisk dos för barn i motsvarande storlek är 70-100 mg. Inga negativa effekter har rapporterats hos 55 ammade barn (1,5). Makulopapulöst utslag har rapporterats hos ett ammat barn (4).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 20 kvinnor kan barndosen beräknas till 12 mg/L (maternell dos 1-2 g) (1-4). Terapeutisk dos för barn i motsvarande storlek är 70-100 mg. Inga negativa effekter har rapporterats hos 55 ammade barn (1,5). Makulopapulöst utslag har rapporterats hos ett ammat barn (4).
Referenser
 1. Berlin CM, Jr., Yaffe SJ, Ragni M. Disposition of acetaminophen in milk, saliva, and plasma of lactating women. Pediatr Pharmacol (New York ) 1980;1(2):135-41.
 2. Bitzen PO, Gustafsson B, Jostell KG, Melander A, Wahlin-Boll E. Excretion of paracetamol in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1981;20(2):123-5.
 3. Notarianni LJ, Oldham HG, Bennett PN. Passage of paracetamol into breast milk and its subsequent metabolism by the neonate. Br J Clin Pharmacol 1987;24(1):63-7.
 4. Matheson I, Lunde PK, Notarianni L. Infant rash caused by paracetamol in breast milk? Pediatrics 1985;76(4):651-2.
 5. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 6/22/2023

2 2
2 2

Karisoprodol

Karisoprodol

Klass : 2

Produkter

Carisoprodol, Carisoprodol Sun Pharma, Soma, Somadril, ......

Carisoprodol, Carisoprodol Sun Pharma, Soma, Somadril, Somadril comp.
ATC-koder

M03BA02, M03BA52

M03BA02, M03BA52
Substanser

karisoprodol

karisoprodol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risk finns för påverkan på barnet och om amning tillåts bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex sedering).

Risk finns för påverkan på barnet och om amning tillåts bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex sedering).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Kliniska data är bristfälliga. Karisoprodol metaboliseras till den aktiva metaboliten meprobamat. Passerar över i bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna uppskattas barndosen upp till 7% av moderns viktjusterade dygnsdos (1,2,3).

Kliniska data är bristfälliga. Karisoprodol metaboliseras till den aktiva metaboliten meprobamat. Passerar över i bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna uppskattas barndosen upp till 7% av moderns viktjusterade dygnsdos (1,2,3).
Referenser
 1. Nordeng H, Zahlsen K, Spigset O: Transfer of carisoprodol to breast milk. Ther Drug Monit 2001;23:298-300.
 2. Briggs GG, Ambrose PJ, Nageotte MP, Padilla G. High-dose carisoprodol during pregnancy and lactation. Ann Pharmacother. 2008;42:898-901.
 3. Bailey DN, Briggs JR. Carisoprodol: an unrecognized drug of abuse. Am J Clin Pathol. 2002;117:396-400.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 6/22/2023

2 2
2 2

Koffein

Koffein

Klass : 2

Produkter

Acetylsalicylsyra/Koffein ABECE, Acetylsalicylsyra/Koff......

Acetylsalicylsyra/Koffein ABECE, Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri, Alvedon Comp, Anervan, Anervan Novum, Bamyl koffein, Cafergot, Cafergot Sandoz Inc, Ergokoffin, Ergotamine tartrate and caffeine, Gencebok, Koffazon N, Koffein Meda, Koffeinnatriumbensoat APL, Lergigan comp., Lixir, Lixir S, Magnecyl-koffein, Magnecyl-koffein brus, Malvitona, Migergot, Migril, Paracut Comp, Peyona, Somadril comp., Tiplo, Tiplo Citrus, Treo, Treo Hallon, Treo citrus, Treo comp
ATC-koder

A11EX, A11JC, M03BA52, N02AJ09, N02BA51, N02BB51, N0......

A11EX, A11JC, M03BA52, N02AJ09, N02BA51, N02BB51, N02BE51, N02CA52, N02CA72, N06BC01, R06AD52
Substanser

koffein, koffeincitrat, koffeinmonohydrat

koffein, koffeincitrat, koffeinmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för påverkan på friska fullgångna barn är låg vid terapeutiska doser, men barnet bör observeras med avseende på biverkningar till exempel sprittighet och dålig sömn. Samtidigt intag av koffein genom kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker bör begränsas.

Risken för påverkan på friska fullgångna barn är låg vid terapeutiska doser, men barnet bör observeras med avseende på biverkningar till exempel sprittighet och dålig sömn. Samtidigt intag av koffein genom kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker bör begränsas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk i hög grad. Innehållet i mjölk varierar kraftigt mellan olika mätmetoder i olika studier (1-4). Studier saknas dock för att kunna göra säkra rekommendationer gällande maximalt dosintag hos mödrar, relaterat till effekter på ammade barn (8). Sprittighet och dålig sömn har rapporterats hos några barn vars mödrar intagit stora mängder koffein (5-7).  

Passerar över i bröstmjölk i hög grad. Innehållet i mjölk varierar kraftigt mellan olika mätmetoder i olika studier (1-4). Studier saknas dock för att kunna göra säkra rekommendationer gällande maximalt dosintag hos mödrar, relaterat till effekter på ammade barn (8). Sprittighet och dålig sömn har rapporterats hos några barn vars mödrar intagit stora mängder koffein (5-7).
Referenser
 1. Ryu JE. Effect of maternal caffeine consumption on heart rate and sleep time of breast-fed infants. Dev Pharmacol Ther. 1985;8:355-63.
 2. Tyrala EE, Dodson WE. Caffeine secretion into breast milk. Arch Dis Child. 1979;54:787-9.
 3. Oo CY, Burgio DE, Kuhn RC, Desai N, McNamara PJ. Pharmacokinetics of caffeine and its demethylated metabolites in lactation: predictions of milk to serum concentration ratios. Pharm Res. 1995;12:313-6.
 4. Stavchansky S, Combs A, Sagraves R, Delgado M, Joshi A. Pharmacokinetics of caffeine in breast milk and plasma after single oral administration of caffeine to lactating mothers. Biopharm Drug Dispos. 1988;9:285-99.
 5. Bailey DN, Weibert RT, Naylor AJ, Shaw RF. A study of salicylate and caffeine excretion in the breast milk of two nursing mothers. J Anal Toxicol. 1982;6:64-8.
 6. Clement MI . Caffeine and babies . BMJ. 1989 MAY 27;298:1461.
 7. Rustin J . Caffeine and babies. BMJ. 1989 JULY 8;299:121.
 8. McCreedy A, Bird S, Brown LJ, Shaw-Stewart J, Chen YF. Effects of maternal caffeine consumption on the breastfed child: a systematic review. Swiss Med Wkly. 2018;148(28):w14665.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 6/22/2023