12/1/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Sensaval

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nortriptylin

Nortriptylin

Klass: 2

Produkter

Noritren 10mg tablett, filmdrasjert, Nortriptyline Hydr......

Noritren 10mg tablett, filmdrasjert, Nortriptyline Hydrochloride, Sensaval
ATC-koder

N06AA10

N06AA10
Substanser

nortriptylin, nortriptylinhydroklorid

nortriptylin, nortriptylinhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för påverkan på friska fullgångna barn anses vara låg vid terapeutiska doser men kliniska data såväl som långstidsdata är ofullständiga. Barnet bör observeras med avseende på biverkningar.

Risken för påverkan på friska fullgångna barn anses vara låg vid terapeutiska doser men kliniska data såväl som långstidsdata är ofullständiga. Barnet bör observeras med avseende på biverkningar.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Koncentrationsbestämning hos barnet kan övervägas. Nortriptylin passerar över till bröstmjölk i låg grad. Barndosen uppskattas till högst ca 2.9 % av moderns viktjusterade dygnsdos (1,2). Inte detekterbara eller i ett fall låg plasmakoncentration av läkemedlet uppmättes hos fem ammade barn.

Koncentrationsbestämning hos barnet kan övervägas. Nortriptylin passerar över till bröstmjölk i låg grad. Barndosen uppskattas till högst ca 2.9 % av moderns viktjusterade dygnsdos (1,2). Inte detekterbara eller i ett fall låg plasmakoncentration av läkemedlet uppmättes hos fem ammade barn.
Referenser
  1. Brixen-Rasmussen L, Halgrener J, Jorgensen A. Amitriptyline and nortriptyline excretion in human breast milk. Psychopharmacology. 1982;76:94-5.
  2. Wisner KL, Perel JM, Findling RL et al. Nortriptyline and its hydroxymetabolites in breastfeeding mothers and newborns. Psychopharmacol Bull. 1997;33:249-51.
  3. Matheson I, Skjaeraasen J. Milk concentrations of flupenthixol, nortriptyline and zuclopenthixol and between-breast differences in two patients. Eur J Clin Pharmacol. 1988;35(2):217-20.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022