12/6/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Salflumix Easyhaler

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Flutikason

Flutikason

Klass : 1

   Innehållet senast uppdaterat 11/9/2023

   1 1
   1 1

   Salmeterol

   Salmeterol

   Klass : 1

     Innehållet senast uppdaterat 11/9/2023