5/20/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Prozac

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Fluoxetin

Fluoxetin

Klass: 2

Produkter

Fluoxetin BMM Pharma, Fluoxetin Ebb, Fluoxetin Mylan, F......

Fluoxetin BMM Pharma, Fluoxetin Ebb, Fluoxetin Mylan, Fluoxetin Orifarm, Fluoxetin STADA, Fluoxetin Sandoz, Fluoxetin Teva, Fluoxetin ratiopharm, Fluoxetine Accord, Fluoxetine Orion, Fluoxetine Vitabalans, Fontex, Prozac
ATC-Koder

N06AB03

N06AB03
Substanser

fluoxetin, fluoxetinhydroklorid

fluoxetin, fluoxetinhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från >110 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 10,5 % (1-14,20-23). Koncentrationer upp till 84 ng/mL för fluoxetin och 265 ng/mL för norfluoxetin har uppmätts hos 78 barn (1-3, 6-10, 13-16) Vid behandling av vuxna ses vanligen koncentrationer på 200-530 ng/mL (580-1530 nM) för fluoxetin och 100-460 ng/mL (290-1330 nM) för norfluoxetin. Inga negativa effekter har rapporterats hos 84 ammade barn (1-3, 5, 9-11, 15-16,20). Minskad viktuppgång har rapporterats hos 26 ammade barn (17) vilket motsägs av att ingen påverkan på viktuppgång kunde ses hos 29 ammade barn (18). Enstaka fall av ko......

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från >110 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 10,5 % (1-14,20-23). Koncentrationer upp till 84 ng/mL för fluoxetin och 265 ng/mL för norfluoxetin har uppmätts hos 78 barn (1-3, 6-10, 13-16) Vid behandling av vuxna ses vanligen koncentrationer på 200-530 ng/mL (580-1530 nM) för fluoxetin och 100-460 ng/mL (290-1330 nM) för norfluoxetin. Inga negativa effekter har rapporterats hos 84 ammade barn (1-3, 5, 9-11, 15-16,20). Minskad viktuppgång har rapporterats hos 26 ammade barn (17) vilket motsägs av att ingen påverkan på viktuppgång kunde ses hos 29 ammade barn (18). Enstaka fall av kolik, hyperaktivitet, okontaktbarhet, irritabilitet, somnolens, matningssvårigheter, hyperglykemi och minskade serotoninnivåer i trombocyter (3, 8,12-15) har rapporterats hos ammade barn.
Referenser
 1. Heikkinen T, Ekblad U, Palo P, Laine K. Pharmacokinetics of fluoxetine and norfluoxetine in pregnancy and lactation. Clin Pharmacol Ther 2003;73(4):330-337.
 2. Hendrick V, Stowe ZN, Altshuler LL, Mintz J, Hwang S, Hostetter A et al. Fluoxetine and norfluoxetine concentrations in nursing infants and breast milk. Biol Psychiatry 2001;50(10):775-782.
 3. Kristensen JH, Ilett KF, Hackett LP, Yapp P, Paech M, Begg EJ. Distribution and excretion of fluoxetine and norfluoxetine in human milk. Br J Clin Pharmacol 1999; 48: 521-7.
 4. Kim J, Riggs KW, Misri S, Kent N, Oberlander TF, Grunau RE et al. Stereoselective disposition of fluoxetine and norfluoxetine during pregnancy and breast-feeding. Br J Clin Pharmacol 2006;61(2):155-163.
 5. Taddio A, Ito S, Koren G. Excretion of fluoxetine and its metabolite, norfluoxetine, in human breast milk. J Clin Pharmacol 1996;36(1):42-47.
 6. Oberlander TF, Grunau RE, Fitzgerald C, Papsdorf M, Rurak D, Riggs W. Pain reactivity in 2-month-old infants after prenatal and postnatal serotonin reuptake inhibitor medication exposure. Pediatrics 2005;115(2):411-425.
 7. Weissman AM, Levy BT, Hartz AJ, Bentler S, Donohue M, Ellingrod VL et al. Pooled analysis of antidepressant levels in lactating mothers, breast milk, and nursing infants. Am J Psychiatry. 2004;161(6):1066-78.
 8. Hale TW, Shum S, Grossberg M. Fluoxetine toxicity in a breastfed infant. Clin Pediatr (Phila) 2001;40(12):681-684.
 9. Yoshida K, Smith B, Craggs M, Kumar RC. Fluoxetine in breast-milk and developmental outcome of breast-fed infants. Br J Psychiatry 1998;172:175-178.
 10. Berle JO, Steen VM, Aamo TO, Breilid H, Zahlsen K, Spigset O. Breastfeeding during maternal antidepressant treatment with serotonin reuptake inhibitors: infant exposure, clinical symptoms, and cytochrome p450 genotypes. J Clin Psychiatry 2004;65(9):1228-1234.
 11. Burch KJ, Wells BG. Fluoxetine/norfluoxetine concentrations in human milk. Pediatrics 1992;89(4 Pt 1):676-677.
 12. Isenberg KE. Excretion of fluoxetine in human breast milk. J Clin Psychiatry 1990;51(4):169.
 13. Lester BM, Cucca J, Andreozzi L, Flanagan P, Oh W. Possible association between fluoxetine hydrochloride and colic in an infant. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1993;32(6):1253-1255.
 14. Brent NB, Wisner KL. Fluoxetine and carbamazepine concentrations in a nursing mother/infant pair. Clin Pediatr (Phila) 1998;37(1):41-4.
 15. Epperson CN, Jatlow PI, Czarkowski K, Anderson GM. Maternal fluoxetine treatment in the postpartum period: effects on platelet serotonin and plasma drug levels in breastfeeding mother-infant pairs. Pediatrics 2003;112(5):e425.
 16. Birnbaum CS, Cohen LS, Bailey JW, Grush LR, Robertson LM, Stowe ZN. Serum concentrations of antidepressants and benzodiazepines in nursing infants: A case series. Pediatrics 1999;104(1):e11
 17. Chambers CD, Anderson PO, Thomas RG, Dick LM, Felix RJ, Johnson KA et al. Weight gain in infants breastfed by mothers who take fluoxetine. Pediatrics 1999;104(5):e61.
 18. Hendrick V, Smith LM, Hwang S, Altshuler LL, Haynes D. Weight gain in breastfed infants of mothers taking antidepressant medications. J Clin Psychiatry 2003;64(4):410-412.
 19. Rohan A. Drug distribution in human milk. Australian Prescriber 1997;20(4).
 20. Pogliani L, Baldelli S, Cattaneo D, Pileri P, Clementi E, Cetin I et al. Selective serotonin reuptake inhibitors' passage into human milk of lactating women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;1-6.
 21. Lopes BR, Cassiano NM, Carvalho DM, Moisés ECD, Cass QB. Simultaneous quantification of fluoxetine and norfluoxetine in colostrum and mature human milk using a 2-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry system. J Pharm Biomed Anal. 2018;150(0):362-367.
 22. Weisskopf E, Panchaud A, Nguyen KA, Grosjean D, Hascoët JM, Csajka C et al. Simultaneous determination of selective serotonin reuptake inhibitors and their main metabolites in human breast milk by liquid chromatography-electrospray mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017;1057:101-109.
 23. Salazar FR, D'Avila FB, de Oliveira MH, Ferreira PL, Bergold AM. Development and validation of a bioanalytical method for five antidepressants in human milk by LC-MS. J Pharm Biomed Anal. 2016;129:502-508.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022