5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Provera

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Medroxiprogesteron - högdos

Medroxiprogesteron - högdos

Klass: 3

Produkter

Depo-Progevera, Depo-Provera, Provera

Depo-Progevera, Depo-Provera, Provera
ATC-Koder

G03AC06, L02AB02

G03AC06, L02AB02
Substanser

medroxiprogesteron, medroxiprogesteronacetat

medroxiprogesteron, medroxiprogesteronacetat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk vid onkologisk behandling saknas.

Medroxiprogesteron i lågdos
Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2). Koncentrationer av medroxiprogesteron och dess metaboliter var icke detekterbara hos 13 barn (3). Inga negativa effekter på ammande barns tillväxt eller utveckling har setts hos mer än 1000 ammade barn (4-10). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (5,6,11).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk vid onkologisk behandling saknas. **Medroxiprogesteron i lågdos** Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2). Koncentrationer av medroxiprogesteron och dess metaboliter var icke detekterbara hos 13 barn (3). Inga negativa effekter på ammande barns tillväxt eller utveckling har setts hos mer än 1000 ammade barn (4-10). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (5,6,11).
Referenser
 1. Saxena BN, Shrimanker K, Grudzinskas JG. Levels of contraceptive seroids in breast milk and plasma of lactating women. Contraception 1977;16(6):605-613.
 2. Koetsawang S, Nukulkarn P, Fotherby K, Shrimanker K, Mangalam M, Towobola K. Transfer of contraceptive steroids in milk of women using long-acting gestagens. Contraception 1982;25(4):321-331.
 3. Virutamasen P, Leepipatpaiboon S, Kriengsinyot R, Vichaidith P, Muia PN, Sekadde-Kigondu CB et al. Pharmacodynamic effects of depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA) administered to lactating women on their male infants. Contraception 1996;54(3):153-157.
 4. Zacharias S, Aguilera E, Assenzo JR, Zanartu J. Effects of hormonal and nonhormonal contraceptives on lactation and incidence of pregnancy. Contraception 1986;33(3):203-213.
 5. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. World Health Organization Task force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):35-53.
 6. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):55-68.
 7. Jimenez J, Ochoa M, Soler MP, Portales P. Long-term follow-up of children breast-fed by mothers receiving depot-medroxyprogesterone acetate. Contraception 1984;30(6):523-533.
 8. Brito MB, Ferriani RA, Quintana SM, Yazlle ME, Silva de Sa MF, Vieira CS. Safety of the etonogestrel-releasing implant during the immediate postpartum period: a pilot study. Contraception 2009;80(6):519-526.
 9. Singhal S, Sarda N, Gupta S, Goel S. Impact of injectable progestogen contraception in early puerperium on lactation and infant health. J Clin Diagn Res. 2014;8(3):69-72.
 10. Karim M, Ammar R, el-Mahgoub S, el-Ganzoury B, Fikri F, Abdou I. Injected progestogen and lactation. Br Med J. 1971;1(5742):200-3.
 11. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Medroxiprogesteron

Medroxiprogesteron

Klass: 2

Produkter

Depo-Progevera, Depo-Provera, Provera

Depo-Progevera, Depo-Provera, Provera
ATC-Koder

G03AC06, G03DA02

G03AC06, G03DA02
Substanser

medroxiprogesteron, medroxiprogesteronacetat

medroxiprogesteron, medroxiprogesteronacetat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid antikonceptionella doser. Kliniska amningsdata saknas för användning av medroxiprogesteron vid andra indikationer. Vid onkologisk eller endokrinologisk behandling med höga doser kan risk för barnet inte uteslutas och amning rekommenderas därför inte.

Risken för barnet anses vara låg vid antikonceptionella doser. Kliniska amningsdata saknas för användning av medroxiprogesteron vid andra indikationer. Vid onkologisk eller endokrinologisk behandling med höga doser kan risk för barnet inte uteslutas och amning rekommenderas därför inte.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2). Koncentrationer av medroxiprogesteron och dess metaboliter var icke detekterbara hos 13 barn (3). Inga negativa effekter på ammande barns tillväxt eller utveckling har setts hos mer än 1000 ammade barn (4-10). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral)......

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2). Koncentrationer av medroxiprogesteron och dess metaboliter var icke detekterbara hos 13 barn (3). Inga negativa effekter på ammande barns tillväxt eller utveckling har setts hos mer än 1000 ammade barn (4-10). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (5,6,11).
Referenser
 1. Saxena BN, Shrimanker K, Grudzinskas JG. Levels of contraceptive seroids in breast milk and plasma of lactating women. Contraception 1977;16(6):605-613.
 2. Koetsawang S, Nukulkarn P, Fotherby K, Shrimanker K, Mangalam M, Towobola K. Transfer of contraceptive steroids in milk of women using long-acting gestagens. Contraception 1982;25(4):321-331.
 3. Virutamasen P, Leepipatpaiboon S, Kriengsinyot R, Vichaidith P, Muia PN, Sekadde-Kigondu CB et al. Pharmacodynamic effects of depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA) administered to lactating women on their male infants. Contraception 1996;54(3):153-157.
 4. Zacharias S, Aguilera E, Assenzo JR, Zanartu J. Effects of hormonal and nonhormonal contraceptives on lactation and incidence of pregnancy. Contraception 1986;33(3):203-213.
 5. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. World Health Organization Task force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):35-53.
 6. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):55-68.
 7. Jimenez J, Ochoa M, Soler MP, Portales P. Long-term follow-up of children breast-fed by mothers receiving depot-medroxyprogesterone acetate. Contraception 1984;30(6):523-533.
 8. Brito MB, Ferriani RA, Quintana SM, Yazlle ME, Silva de Sa MF, Vieira CS. Safety of the etonogestrel-releasing implant during the immediate postpartum period: a pilot study. Contraception 2009;80(6):519-526.
 9. Singhal S, Sarda N, Gupta S, Goel S. Impact of injectable progestogen contraception in early puerperium on lactation and infant health. J Clin Diagn Res. 2014;8(3):69-72.
 10. Karim M, Ammar R, el-Mahgoub S, el-Ganzoury B, Fikri F, Abdou I. Injected progestogen and lactation. Br Med J. 1971;1(5742):200-3.
 11. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022