5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Protopic

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Takrolimus - lokalt

Takrolimus - lokalt

Klass: 2

Produkter

Protopic, Takrolimus 2care4, Takrolimus Abacus Medicine......

Protopic, Takrolimus 2care4, Takrolimus Abacus Medicine, Takrolimus Accord, Takrolimus Ebb, Takrozem
ATC-Koder

D11AH01

D11AH01
Substanser

takrolimus, takrolimusmonohydrat

takrolimus, takrolimusmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Takrolimus mycket låga topikala biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid topikal administrering. Bröstvårtorna hos ammande kvinnor bör dock inte behandlas och banet bör ej komma i kontakt med det behandlade området.

Takrolimus mycket låga topikala biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid topikal administrering. Bröstvårtorna hos ammande kvinnor bör dock inte behandlas och banet bör ej komma i kontakt med det behandlade området.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.
Bakgrund

Data om lokal administrering under amning saknas.
Systemiskt administrerat takrolimus passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1 % (1-3,9). Koncentrationer under detektionsgränsen (1,9 µg/L) har uppmätts hos 27 barn (4-6,8-9). Inga negativa effekter har rapporterats hos 91 ammade barn (1-2,4-5,7,9).

Data om lokal administrering under amning saknas. Systemiskt administrerat takrolimus passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1 % (1-3,9). Koncentrationer under detektionsgränsen (1,9 µg/L) har uppmätts hos 27 barn (4-6,8-9). Inga negativa effekter har rapporterats hos 91 ammade barn (1-2,4-5,7,9).
Referenser
  1. Gardiner SJ, Begg EJ. Breastfeeding during tacrolimus therapy. Obstet Gynecol 2006;107(2 Pt 2):453-455.
  2. French AE, Soldin SJ, Soldin OP, Koren G. Milk transfer and neonatal safety of tacrolimus. Ann Pharmacother 2003;37(6):815-818.
  3. Zheng S, Easterling TR, Hays K, Umans JG, Miodovnik M, Clark S et al. Tacrolimus placental transfer at delivery and neonatal exposure through breast milk. Br J Clin Pharmacol. 2013;76(6):988-96.
  4. Gouraud A, Bernard N, Millaret A, Bruel M, Paret N, Descotes J et al. Follow-up of tacrolimus breastfed babies. Transplantation. 2012;94(6):e38-40.
  5. Izumi Y, Miyashita T, Migita K. Safety of tacrolimus treatment during pregnancy and lactation in systemic lupus erythematosus: a report of two patients. Tohoku J Exp Med. 2014;234(1):51-6.
  6. Bramham K, Chusney G, Lee J, Lightstone L, Nelson-Piercy C. Breastfeeding and tacrolimus: serial monitoring in breast-fed and bottle-fed infants. Clin J Am Soc Nephrol. 2013;8(4):563-7.
  7. Thiagarajan KM, Arakali SR, Mealey KJ, Cardonick EH, Gaughan WJ, Davison JM et al. Safety considerations: breastfeeding after transplant. Prog Transplant. 2013;23(2):137-46.
  8. Gomez-Lobo V, Landy HJ, Matsumoto C, Fishbein TM. Pregnancy in an intestinal transplant recipient. Obstet Gynecol. 2012;120(1):497-500.
  9. Hiramatsu Y, Yoshida S, Kotani T, Nakamura E, Kimura Y, Fujita D et al. Changes in the blood level, efficacy, and safety of tacrolimus in pregnancy and the lactation period in patients with systemic lupus erythematosus. Lupus. 2018;27(14):2245-2252.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022