5/19/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Prograft

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Takrolimus - systemiskt

Takrolimus - systemiskt

Klass: 1

Produkter

Adoport, Adport, Advagraf, Dailiport, Envarsus, Modigra......

Adoport, Adport, Advagraf, Dailiport, Envarsus, Modigraf, Prograf, Prograft, Tacforius, Tacni, Tacrolimus 2care4, Tacrolimus Accord, Tacrolimus EQL, Tacrolimus Orifarm, Takrolimus Ebb
ATC-Koder

L04AD02

L04AD02
Substanser

takrolimus, takrolimusmonohydrat

takrolimus, takrolimusmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Systemiskt administrerat takrolimus passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1 % (1-3,9,10). Koncentrationer hos 28 barn låg under detektionsgränsen (1,9 µg/L)  (4-6,8-9,10). Inga negativa effekter har rapporterats hos 94 ammade barn (1-2,4-5,7,9,10-12).

Systemiskt administrerat takrolimus passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1 % (1-3,9,10). Koncentrationer hos 28 barn låg under detektionsgränsen (1,9 µg/L)  (4-6,8-9,10). Inga negativa effekter har rapporterats hos 94 ammade barn (1-2,4-5,7,9,10-12).
Referenser
 1. Gardiner SJ, Begg EJ. Breastfeeding during tacrolimus therapy. Obstet Gynecol 2006;107(2 Pt 2):453-455.
 2. French AE, Soldin SJ, Soldin OP, Koren G. Milk transfer and neonatal safety of tacrolimus. Ann Pharmacother 2003;37(6):815-818.
 3. Zheng S, Easterling TR, Hays K, Umans JG, Miodovnik M, Clark S et al. Tacrolimus placental transfer at delivery and neonatal exposure through breast milk. Br J Clin Pharmacol. 2013;76(6):988-96.
 4. Gouraud A, Bernard N, Millaret A, Bruel M, Paret N, Descotes J et al. Follow-up of tacrolimus breastfed babies. Transplantation. 2012;94(6):e38-40.
 5. Izumi Y, Miyashita T, Migita K. Safety of tacrolimus treatment during pregnancy and lactation in systemic lupus erythematosus: a report of two patients. Tohoku J Exp Med. 2014;234(1):51-6.
 6. Bramham K, Chusney G, Lee J, Lightstone L, Nelson-Piercy C. Breastfeeding and tacrolimus: serial monitoring in breast-fed and bottle-fed infants. Clin J Am Soc Nephrol. 2013;8(4):563-7.
 7. Thiagarajan KM, Arakali SR, Mealey KJ, Cardonick EH, Gaughan WJ, Davison JM et al. Safety considerations: breastfeeding after transplant. Prog Transplant. 2013;23(2):137-46.
 8. Gomez-Lobo V, Landy HJ, Matsumoto C, Fishbein TM. Pregnancy in an intestinal transplant recipient. Obstet Gynecol. 2012;120(1):497-500.
 9. Hiramatsu Y, Yoshida S, Kotani T, Nakamura E, Kimura Y, Fujita D et al. Changes in the blood level, efficacy, and safety of tacrolimus in pregnancy and the lactation period in patients with systemic lupus erythematosus. Lupus. 2018;27(14):2245-2252.
 10. Akamine Y, Fujiyama N, Kagaya H, Saito M, Miura H, Terada Y et al. Tacrolimus concentrations after renal transplantation in a mother-neonate dyad: Maternal, neonatal and breast milk measurements. J Clin Pharm Ther. 2021.
 11. Nure E, Pascale MM, Frongillo F, Franco A, Bianco G, Agnes S. Pregnancy After Liver Transplant: Neonatal Outcomes and Long-Term Maternal Follow-up. Transplant Proc. 2019;51(9):2948-2951.
 12. Klintmalm GB, Gunby RT. Successful Pregnancy in a Liver Transplant Recipient on Belatacept. Liver Transpl. 2020;26(9):1193-1194.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022