6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Pro-Epanutin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Fosfenytoin

Fosfenytoin

Klass: 2

Produkter

Pro-Epanutin

Pro-Epanutin
ATC-Koder

N03AB05

N03AB05
Substanser

fosfenytoin, fosfenytoinnatrium, vattenfritt

fosfenytoin, fosfenytoinnatrium, vattenfritt
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t. ex. slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t. ex. slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Fosfenytoin är en prodrug och omvandlas snabbt till fenytoin. Specifika amningsdata för fosfenytoin saknas men fenytoin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen av fenytoin beräknas till max 12,6% (1-7). Koncentrationer från under detektionsgränsen upp till 0,72  µmol/L har uppmätts hos sju barn  (terapeutiska koncentrationer 40-80 µmol/L) (2,8). Inga negativa effekter har rapporterats hos 19 ammade barn (2-6). Barn som exponerats in utero för fenytoin oc......

Fosfenytoin är en prodrug och omvandlas snabbt till fenytoin. Specifika amningsdata för fosfenytoin saknas men fenytoin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen av fenytoin beräknas till max 12,6% (1-7). Koncentrationer från under detektionsgränsen upp till 0,72  µmol/L har uppmätts hos sju barn  (terapeutiska koncentrationer 40-80 µmol/L) (2,8). Inga negativa effekter har rapporterats hos 19 ammade barn (2-6). Barn som exponerats in utero för fenytoin och hade ammats (n=17) hade möjligen något högre IQ än barn som exponerats men inte ammats (9,10). Slöhet, matningssvårigheter, irritabilitet och methemoglobinemi har rapporterats hos fem ammade barn (8,5,11-13).
Referenser
 1. Horning MG, Stillwell WG, Nowlin J, Letratanangkoon K, Stillwell RN, Hill RM. Identification and quantification of drugs and drug metabilites in human breast milk using GC-MS_COM methods. Mod Probl Paediat. 1975;15:73-79.
 2. Steen B, Rane A, Lönnerholm G, Falk O, Elwin CE, Sjöqvist F. Phenytoin excretion in human breast milk and plasma levels in nursed infants. Ther Drug Monit 1982;4(4):331-334
 3. Rane A, Garle M, Borgå O, Sjöqvist F. Plasma disappearance of transplacentally transferred diphenylhydantoin in the newborn studied by mass fragmentography. Clin Pharmacol Ther 1974;15(1):39-45
 4. Söderman P, Matheson I. Clonazepam in breast milk. Eur J Pediatr 1988;147(2):212-213
 5. Shimoyama R, Ohkubo T, Sugawara K, Ogasawara T, Ozaki T, Kagiya A et al. Monitoring of phenytoin in human breast milk, maternal plasma and cord blood plasma by solid-phase extraction and liquid chromatography. J Pharm Biomed Anal 1998;17(4-5):863-869
 6. Mirkin BL. Diphenylhydantoin: placental transport, fetal localization, neonatal metabolism, and possible teratogenic effects. J Pediatr 1971;78(2):329-337
 7. Meyer FP, Quednow B, Potrafki A, Walther H. [Pharmacokinetics of anticonvulsants in the perinatal period]. Zentralbl Gynakol 1988;110(19):1195-1205
 8. Granstrom ML, Bardy AH, Hiilesmaa VK. Prolonged feeding difficulties of infants of primidone mothers during neonatal period: preliminary results from the Helsinki study. In: Janz D, Dam M, Bossi L, Helge H, Richens A, Schmidt D, editors. Epilepsy, pregnancy and the child. New York: Raven Press; 1982. 357-358.
 9. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Clayton-Smith J, Combs-Cantrell DT, Cohen M et al. Effects of breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. Neurology. 2010;75:1954-60.
 10. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J et al. Breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs: cognitive outcomes at age 6 years. JAMA Pediatr. 2014;168:729-36.
 11. Kaneko S, Sato T, Suzuki K. The levels of anticonvulsants in breast milk. Br J Clin Pharmacol 1979;7(6):624-627
 12. Kok TH, Taitz LS, Bennett MJ, Holt DW. Drowsiness due to clemastine transmitted in breast milk. Lancet 1982;1(8277):914-915.
 13. Finch E, Lorber J. Methaemoglobinaemia in the newborn probably due to phenytoin excreted in human milk. J Obstet Gynaecol Br Emp 1954;61(6):833-4.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022