6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Primperan

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Metoklopramid

Metoklopramid

Klass: 2

Produkter

MCP AL 10, MCP HEXAL, MCP Hexal, MCP Stada, MCP-ratioph......

MCP AL 10, MCP HEXAL, MCP Hexal, MCP Stada, MCP-ratiopharm SF, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orifarm, Metoclopramide Orion, Metoklopramid Alternova, Migpriv, Primperan, Primperan 10
ATC-Koder

A03FA01, N02BA51

A03FA01, N02BA51
Substanser

metoklopramid, metoklopramidhydroklorid, vattenfri, met......

metoklopramid, metoklopramidhydroklorid, vattenfri, metoklopramidhydrokloridmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Eftersom metoklopramid har en hög relativ barndos och behandling av barn <1 år är kontraindicerat rekommenderas amningsuppehåll i ett dygn efter behandling med metoklopramid. Om amningsuppehåll ej kan göras rekommederas monitorering av neurologiska biverkningar hos det ammade barnet.

Eftersom metoklopramid har en hög relativ barndos och behandling av barn <1 år är kontraindicerat rekommenderas amningsuppehåll i ett dygn efter behandling med metoklopramid. Om amningsuppehåll ej kan göras rekommederas monitorering av neurologiska biverkningar hos det ammade barnet.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 34 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 19 % (1-4). Koncentrationer upp till 20,9 ng/mL har uppmätts hos ett barn, hos fyra andra var nivåerna icke detekterbara (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos mer än 100 ammade barn (5-9). Lättare magproblem, respektive ökade gaser har rapporterats hos ett ammat barn vardera (5,6).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 34 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 19 % (1-4). Koncentrationer upp till 20,9 ng/mL har uppmätts hos ett barn, hos fyra andra var nivåerna icke detekterbara (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos mer än 100 ammade barn (5-9). Lättare magproblem, respektive ökade gaser har rapporterats hos ett ammat barn vardera (5,6).
Referenser
  1. Lewis PJ, Devenish C, Kahn C. Controlled trial of metoclopramide in the initiation of breast feeding. Br J Clin Pharmacol 1980;9(2):217-219.
  2. Kauppila A, Arvela P, Koivisto M, Kivinen S, Ylikorkala O, Pelkonen O. Metoclopramide and breast feeding: transfer into milk and the newborn. Eur J Clin Pharmacol 1983;25(6):819-823.
  3. Hansen WF, McAndrew S, Harris K, Zimmerman MB. Metoclopramide effect on breastfeeding the preterm infant: a randomized trial. Obstet Gynecol. 2005;105(2):383-9.
  4. Kauppila A, Kivinen S, Ylikorkala O. A dose response relation between improved lactation and metoclopramide. Lancet 1981;1(8231):1175-1177.
  5. Kauppila A, Kivinen S, Ylikorkala O. Metoclopramide increases prolactin release and milk secretion in puerperium without stimulating the secretion of thyrotropin and thyroid hormones. J Clin Endocrinol Metab 1981;52(3):436-439.
  6. Sousa PL. Letter: Metoclopramide and breast-feeding. Br Med J 1975;1(5956):512.
  7. Gupta AP, Gupta PK. Metoclopramide as a lactogogue. Clin Pediatr (Phila) 1985;24(5):269-272.
  8. Ehrenkranz RA, Ackerman BA. Metoclopramide effect on faltering milk production by mothers of premature infants. Pediatrics 1986;78(4):614-620.
  9. de Gezelle H, Ooghe W, Thiery M, Dhont M. Metoclopramide and breast milk. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1983;15(1):31-6.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022