5/20/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Priadel Liquid

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Litium

Litium

Klass: 3

Produkter

Carbolithium, Li-Liquid, Litarex, Lithionit, Lithium Ca......

Carbolithium, Li-Liquid, Litarex, Lithionit, Lithium Carbonate Capsules USP, Lithiumcarbonaat Teva, Lithmax, Litio Carbonato L.F.M., Litiumkarbonat, Priadel Liquid, TERALITHE LP 400 mg
ATC-Koder

N05AN01

N05AN01
Substanser

litium, litiumcitrat, litiumkarbonat, litiumklorid, lit......

litium, litiumcitrat, litiumkarbonat, litiumklorid, litiumsulfat, litiumsulfat, vattenfritt
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då höga plasmakoncentrationer uppmätts hos ammade barn avråds från amning. Om modern trots detta väljer att amma bör barnet observeras noga för tecken på biverkningar som letargi, dålig viktuppgång och dehydrering. Dessutom bör barnets, likaväl som moderns, plasmakoncentration följas regelbundet.

Då höga plasmakoncentrationer uppmätts hos ammade barn avråds från amning. Om modern trots detta väljer att amma bör barnet observeras noga för tecken på biverkningar som letargi, dålig viktuppgång och dehydrering. Dessutom bör barnets, likaväl som moderns, plasmakoncentration följas regelbundet.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-7). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 7,5 % (1-7). Hos 30 barn har plasmakoncentrationer på 10-200 % av mödrarnas plasmakoncentrationer uppmätts (3,6-9,12). Inga negativa effekter har rapporterats hos 36 ammade barn (1-3,6-9,11,12-13). Litiumintoxikation, dålig viktuppgång, hypotoni, förhöjda labvärden och hypotermi har rapporterats hos sammanlagt nio ammade barn (......

Passerar över till bröstmjölk (1-7). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 7,5 % (1-7). Hos 30 barn har plasmakoncentrationer på 10-200 % av mödrarnas plasmakoncentrationer uppmätts (3,6-9,12). Inga negativa effekter har rapporterats hos 36 ammade barn (1-3,6-9,11,12-13). Litiumintoxikation, dålig viktuppgång, hypotoni, förhöjda labvärden och hypotermi har rapporterats hos sammanlagt nio ammade barn (3,5,8,10).
Referenser
 1. Sykes PA, Quarrie J, Alexander FW. Lithium carbonate and breast-feeding. Br Med J. 1976;2:1299.
 2. Weinstein MR, Goldfield M. Lithium carbonate treatment during pregnancy; report of a case. Dis Nerv Syst. 1969;30:828-32.
 3. Viguera AC, Newport DJ, Ritchie J, Stowe Z, Whitfield T, Mogielnicki J et al. Lithium in breast milk and nursing infants: clinical implications. Am J Psychiatry. 2007;164:342-5.
 4. Fries H. Lithium in pregnancy. Lancet. 1970;1:1233.
 5. Tunnessen WW, Hertz CG. Toxic effects of lithium in newborn infants: a commentary. J Pediatr. 1972;81:804-7.
 6. Tanaka T, Moretti ME, Verjee ZH, Shupak M, Ivanyi KE, Ito S. A pitfall of measuring lithium levels in neonates. Ther Drug Monit. 2008;30:752-4.
 7. Wise MG, Javors MA, Funderburg LG, Sabaratnam MS, Bowden CL . Lithium levels in bodily fluids of a nursing mother and infant. Lithium. 1990;1:189-191.
 8. Bogen DL, Sit D, Genovese A, Wisner KL. Three cases of lithium exposure and exclusive breastfeeding. Arch Womens Ment Health. 2012;15:69-72.
 9. Moretti ME, Koren G, Verjee Z, Ito S. Monitoring lithium in breast milk: an individualized approach for breast-feeding mothers. Ther Drug Monit. 2003;25:364-6.
 10. Skausig OB, Schou M. [Breast feeding during lithium therapy]. Ugeskr Laeger. 1977;139:400-1.
 11. Marín Gabriel MA, Malalana Martínez AM, Olza Fernández I. [Lithium while breastfeeding: Case report]. Arch Argent Pediatr. 2018;116(2):e319-e321.
 12. Gehrmann A, Fiedler K, Leutritz AL, Koreny C, Kittel-Schneider S. Lithium Medication in Pregnancy and Breastfeeding-A Case Series. Medicina (Kaunas). 2021;57(6):634.
 13. Imaz ML, Soy D, Torra M, García-Esteve L, Soler C, Martin-Santos R. Case Report: Clinical and Pharmacokinetic Profile of Lithium Monotherapy in Exclusive Breastfeeding A Follow-Up Case Series. Front Pharmacol. 2021;12(12):647414.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022