5/23/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Prepulsid

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Cisaprid

Cisaprid

Klass: 1

Produkter

Gasprid, Prepulsid

Gasprid, Prepulsid
ATC-Koder

A03FA02

A03FA02
Substanser

cisaprid, cisapridmonohydrat

cisaprid, cisapridmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Passerar över i bröstmjölk i låg grad. Barndosen beräknas till 0,1 % av moderns viktjusterade enstaka dos vilken är 600-800 gånger lägre än rekommenderad småbarnsdos (1). Påverkan på ammade barn anses vara osannolik vid terapeutiska doser (2), men kliniska data saknas

Passerar över i bröstmjölk i låg grad. Barndosen beräknas till 0,1 % av moderns viktjusterade enstaka dos vilken är 600-800 gånger lägre än rekommenderad småbarnsdos (1). Påverkan på ammade barn anses vara osannolik vid terapeutiska doser (2), men kliniska data saknas
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Referenser
  1. Hofmeyer GJ, Sonnendecker EWW. Secretion of the gastrokinetic agent cisapride in human milk. Eur J Clin Pharmacol 1986;30:735-6
  2. Briggs G, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 6th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 2000.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022