5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Pradaxa

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Dabigatran

Dabigatran

Klass: 3

Produkter

Pradaxa

Pradaxa
ATC-Koder

B01AE07

B01AE07
Substanser

dabigatran, dabigatranetexilat, dabigatranetexilatmesilat

dabigatran, dabigatranetexilat, dabigatranetexilatmesilat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Ayuk P, Kampouraki E, Truemann A, Sidgwick F, McDonald L, Bingham J et al. Investigation of dabigatran secretion into breast milk: Implications for oral thromboprophylaxis in post-partum women. Am J Hematol. 2020;95(1):E10-E13.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022