5/20/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Postinor

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Levonorgestrel - akut p-piller

Levonorgestrel - akut p-piller

Klass: 2

Produkter

Frivelle, Levodonna, Levonorgestrel ABECE, Levonorgestr......

Frivelle, Levodonna, Levonorgestrel ABECE, Levonorgestrel Apofri, NorLevo, Postinor, Tomonil
ATC-Koder

G03AD01

G03AD01
Substanser

levonorgestrel

levonorgestrel
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar om amning undviks de första åtta timmarna efter intag.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar om amning undviks de första åtta timmarna efter intag.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 13 % (1). Ingen påverkan på bröstmjölksproduktionen kunde påvisas hos 428 kvinnor efter intag av postkoital antikonception med levonorgestrel (1.5 mg) (2-4). Vid användande av levonorgestrel som postkoital antikonception (1.5 mg) bör amning ske innan tablettintag, och för att minimera exponering hos barnet bör amning undvikas de första åtta timmarna efter intaget (1).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 13 % (1). Ingen påverkan på bröstmjölksproduktionen kunde påvisas hos 428 kvinnor efter intag av postkoital antikonception med levonorgestrel (1.5 mg) (2-4). Vid användande av levonorgestrel som postkoital antikonception (1.5 mg) bör amning ske innan tablettintag, och för att minimera exponering hos barnet bör amning undvikas de första åtta timmarna efter intaget (1).
Referenser
  1. Gainer E, Massai R, Lillo S, Reyes V, Forcelledo ML, Caviedes R et al. Levonorgestrel pharmacokinetics in plasma and milk of lactating women who take 1.5 mg for emergency contraception. Hum Reprod 2007;22(6):1578-84.
  2. Polakow-Farkash S, Gilad O, Merlob P, Stahl B, Yogev Y, Klinger G. Levonorgestrel used for emergency contraception during lactation-a prospective observational cohort study on maternal and infant safety. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013;26(3):219-21.
  3. Shaaban OM, Abbas AM, Mahmoud HR, Yones EM, Mahmoud A, Zakherah MS. Levonorgestrel emergency contraceptive pills use during breastfeeding; effect on infants' health and development. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;1-5.
  4. Shaaban OM, Hassen SG, Nour SA, Kames MA, Yones EM. Emergency contraceptive pills as a backup for lactational amenorrhea method (LAM) of contraception: a randomized controlled trial. Contraception. 2013;87(3):363-9.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022