5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Postafen

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Meklozin

Meklozin

Klass: 2

Produkter

Postafen

Postafen
ATC-Koder

R06AE05

R06AE05
Substanser

meklozin, meklozindihydroklorid, meklozindihydroklorid ......

meklozin, meklozindihydroklorid, meklozindihydroklorid (vattenfri), meklozindihydrokloridmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Meklozin är dock väl beprövat under graviditet.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Meklozin är dock väl beprövat under graviditet.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022