6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Posaconazole Accord

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Posakonazol

Posakonazol

Klass: 3

Produkter

Noxafil, Posaconazole AHCL, Posaconazole Abacus Medicin......

Noxafil, Posaconazole AHCL, Posaconazole Abacus Medicine, Posaconazole Accord, Posaconazole Mylan, Posaconazole STADA, Posaconazole Sandoz, Posaconazole Teva
ATC-Koder

J02AC04

J02AC04
Substanser

posakonazol

posakonazol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

I de fall där antimykotika med bättre amningsdokumentation ej är lämpliga, och behandling med posakonazol därför är nödvändig, bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t. ex. hud och gastrointestinala). Vid klinisk misstanke om biverkan kan koncentrationsbestämning hos barnet övervägas.

I de fall där antimykotika med bättre amningsdokumentation ej är lämpliga, och behandling med posakonazol därför är nödvändig, bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t. ex. hud och gastrointestinala). Vid klinisk misstanke om biverkan kan koncentrationsbestämning hos barnet övervägas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022