5/19/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Pollyferm

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Natriumkromoglikat

Natriumkromoglikat

Klass: 1

Produkter

Allgil, Crominet, Cromo-CT, Cromo-ratiopharm, Cromolyn ......

Allgil, Crominet, Cromo-CT, Cromo-ratiopharm, Cromolyn Sodium, Intal CFC-free Inhaler, Lecrolyn, Lecrolyn sine, Lomudal, Lomudal Freoniton, Lomudal G.I., Lomudal Nasal, Lomudal-Forte, Lomusol Nasal, Nasalcrom, Natriumkromoglikat ABECE, Pollicrom, Pollyferm, pms-Sodium Cromoglycate
ATC-Koder

A07EB01, R01AC01, R03BC01, S01GX01

A07EB01, R01AC01, R03BC01, S01GX01
Substanser

natriumkromoglikat

natriumkromoglikat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Natriumkromoglikats mycket låga biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Natriumkromoglikats mycket låga biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022