5/19/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Plendil

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Felodipin

Felodipin

Klass: 2

Produkter

Felodipin Actavis, Felodipin AstraZeneca, Felodipin Bij......

Felodipin Actavis, Felodipin AstraZeneca, Felodipin Bijon, Felodipin HEXAL, Felodipin Hexal, Felodipin Mylan, Felodipin Orifarm, Felodipin STADA, Felodipin Sandoz, Felodipin Teva, Logimat forte, Logimax, Logimax forte, Plendil
ATC-Koder

C07FB02, C08CA02

C07FB02, C08CA02
Substanser

felodipin

felodipin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Publicerad amningsdokumentation saknas helt. Om man trots detta väljer att behandla med felodipin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypotoni).

Publicerad amningsdokumentation saknas helt. Om man trots detta väljer att behandla med felodipin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypotoni).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Enligt tillverkaren överförs endast en mycket liten dos via bröstmjölken till barnet (1,2). Dock saknas publicerad dokumentation om övergång till bröstmjölk varför ingen relativ barndos kan beräknas. Kliniska data på barn saknas.

Enligt tillverkaren överförs endast en mycket liten dos via bröstmjölken till barnet (1,2). Dock saknas publicerad dokumentation om övergång till bröstmjölk varför ingen relativ barndos kan beräknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Produktresumé Felodipin (Plendil) (SPC), AstraZeneca
  2. Drugline nr 07666 (år 1990). Drugline [www]. [cited 2015-07-01].
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022