5/20/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Plavix

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Klopidogrel

Klopidogrel

Klass: 3

Produkter

Clopidogrel Accord, Clopidogrel Actavis, Clopidogrel Al......

Clopidogrel Accord, Clopidogrel Actavis, Clopidogrel Aliud, Clopidogrel Aristo, Clopidogrel Aurobindo, Clopidogrel Krka, Clopidogrel Mylan, Clopidogrel Orion, Clopidogrel Pensa, Clopidogrel STADA, Clopidogrel Sandoz, Clopidogrel Teva, Clopidogrel Teva Pharma, Clopidogrel Teva Pharma B.V., Clopidogrel Viatris, Clopidogrel Zentiva, Clopidogrel ratiopharm, Cloriocard, Grepid, Klopidogrel Arrow, Plavix
ATC-Koder

B01AC04

B01AC04
Substanser

klopidogrel, klopidogrelbesilat, klopidogrelhydrobromid......

klopidogrel, klopidogrelbesilat, klopidogrelhydrobromidmonohydrat, klopidogrelhydroklorid, klopidogrelvätesulfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Klopidogrels påverkan på trombocytaggregationen innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög.

Klopidogrels påverkan på trombocytaggregationen innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett fåtal ammade barn (oklarheter kring exakt antal samt uppföljningstid) (1).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett fåtal ammade barn (oklarheter kring exakt antal samt uppföljningstid) (1).
Referenser
  1. Physicians' Desk Reference (PDR). Plavix (clopidogrel bisulfate). Bristol-Myers Squibb/Sanofi Pharmaceuticals Partnership. (citerad 2020-12-07)
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022