5/23/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Plaquenil

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Hydroxiklorokin

Hydroxiklorokin

Klass: 2

Produkter

Plaquenil

Plaquenil
ATC-Koder

P01BA02

P01BA02
Substanser

hydroxiklorokin, hydroxiklorokinsulfat

hydroxiklorokin, hydroxiklorokinsulfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Vid dosering för reumatiska sjukdomar anses risken för ett fullgånget barn måttlig; substansens långa halveringstid på 40 dagar är dock ett observandum och barnet bör observeras för biverkningar som tex hypotension och diarré.

Vid dosering för reumatiska sjukdomar anses risken för ett fullgånget barn måttlig; substansens långa halveringstid på 40 dagar är dock ett observandum och barnet bör observeras för biverkningar som tex hypotension och diarré.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 43 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 9 % (1-4,10,11). Inga negativa effekter har rapporterats hos 53 ammade barn (5-11).

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 43 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 9 % (1-4,10,11). Inga negativa effekter har rapporterats hos 53 ammade barn (5-11).
Referenser
 1. Ostensen M, Brown ND, Chiang PK, Aarbakke J. Hydroxychloroquine in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1985;28(3):357.
 2. Nation RL, Hackett LP, Dusci LJ, Ilett KF. Excretion of hydroxychloroquine in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1984;17(3):368-9.
 3. Costedoat-Chalumeau N, Amoura Z, Aymard G, Le TH, Wechsler B, Vauthier D et al. Evidence of transplacental passage of hydroxychloroquine in humans. Arthritis Rheum. 2002;46(4):1123-4.
 4. Cissoko H, Rouger J, Zahr N, Darrouzain F, Jonville-Bera A, Autret-Leca E. Breast milk concentrations of hydroxychloroquine. Fundam Clin Pharmacol. 2010;Suppl 1:Abstract 420.
 5. Cimaz R, Brucato A, Meregalli E, Muscara M, Sergi P. Electroretinograms of children born from mothers treated with hydroxychloroquine (HCQ) during pregnancy and breast-feeding. Lupus. 2014;13:755.
 6. Cimaz R, Brucato A, Meregalli E, Muscará M, Sergi P. Electroretinograms of children born to mothers treated with hydroxychloroquine during pregnancy and breast-feeding: comment on the article by Costedoat-Chalumeau et al. Arthritis Rheum. 2004;50(9):3056-7; author reply 3057-8.
 7. Tincani A, Faden D, Lojacono A, Zatti S, Palai N, Biasini Rbaioli C, et al. Hydroxychloroquine in pregnant patients with rheumatic disease. Arthritis Rheum. 2001;44 (Suppl 9):397.
 8. Motta M, Tincani A, Faden D, Zinzini E, Chirico G. Antimalarial agents in pregnancy. Lancet. 2002;359(9305):524-5.
 9. Motta M, Tincani A, Faden D, Zinzini E, Lojacono A, Marchesi A et al. Follow-up of infants exposed to hydroxychloroquine given to mothers during pregnancy and lactation. J Perinatol. 2005;25(2):86-9.
 10. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för malariaprofylax 2019. Folkhälsomyndigheten [www]. [cited 2019-12-11].
 11. Peng W, Liu R, Zhang L, Fu Q, Mei D, Du X. Breast milk concentration of hydroxychloroquine in Chinese lactating women with connective tissue diseases. Eur J Clin Pharmacol. 2019;75(11):1547-1553.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022