6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Tazobaktam

Tazobaktam

Klass: 3

Produkter

Piperacillin Tazobactam, Piperacillin and Tazobactam, P......

Piperacillin Tazobactam, Piperacillin and Tazobactam, Piperacillin/Tazobactam, Piperacillin/Tazobactam Actavis, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam IBISQUS, Piperacillin/Tazobactam Kabi, Piperacillin/Tazobactam Mylan, Piperacillin/Tazobactam Pfizer, Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre, Piperacillin/Tazobactam Sandoz, Piperacillin/Tazobactam Stragen, Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate, Piperacillina e Tazobactam Kabi, Pipitaz, Tazocin, Tazopenil
ATC-Koder

J01CR05

J01CR05
Substanser

tazobaktam, tazobaktamnatrium

tazobaktam, tazobaktamnatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Piperacillin

Piperacillin

Klass: 1

Produkter

Piperacillin Tazobactam, Piperacillin and Tazobactam, P......

Piperacillin Tazobactam, Piperacillin and Tazobactam, Piperacillin/Tazobactam, Piperacillin/Tazobactam Actavis, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam IBISQUS, Piperacillin/Tazobactam Kabi, Piperacillin/Tazobactam Mylan, Piperacillin/Tazobactam Pfizer, Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre, Piperacillin/Tazobactam Sandoz, Piperacillin/Tazobactam Stragen, Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate, Piperacillina e Tazobactam Kabi, Pipitaz, Tazocin, Tazopenil
ATC-Koder

J01CR05

J01CR05
Substanser

piperacillin, piperacillinnatrium

piperacillin, piperacillinnatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (2). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (2). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200.
  2. Baier R, Wolnik L, Puppel H et al. Piperacillin concentrations in milk and serum from lactating women. Proc ICAAC. 1982;203. Abstract 779.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022