6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Picoprep

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Magnesium

Magnesium

Klass: 1

Produkter

Addex-Magnesium, CitraFleet, Emgesan, Magnesio solfato ......

Addex-Magnesium, CitraFleet, Emgesan, Magnesio solfato S.A.L.F., Magnesium APL, Magnesium Diasporal, Magnesium EQL Pharma, Magnesium Evolan, Magnesium Meda, Magnesiumsulfat APL, Picoprep, Sulfato de Magnésio Labesfal
ATC-Koder

A06AB58, A06AD04, A12CC, A12CC04, A12CC30, B05XA05, ......

A06AB58, A06AD04, A12CC, A12CC04, A12CC30, B05XA05, G04BX01
Substanser

aluminiumhydroxid-magnesiumkarbonat, magnesium, magnesi......

aluminiumhydroxid-magnesiumkarbonat, magnesium, magnesiumacetat, magnesiumacetattetrahydrat, magnesiumaspartat, magnesiumaspartatdihydrat, magnesiumcitrat, magnesiumfosfat, magnesiumglukonat, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxidkarbonat, magnesiumkarbonat, magnesiumkarbonat (90s), magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, magnesiumlaktatdihydrat, magnesiumlevulinat, magnesiumorotat, magnesiumoxid, magnesiumperoxid, magnesiumpidolat, magnesiumsilikat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, magnesiumtrisilikat, vattenfri, magnesiumvätefosfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid substitutionsterapi med magnesium.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid substitutionsterapi med magnesium.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Produktresumé Magnesiumhydroxid (Emgesan)(SPC). Recip
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Natriumpikosulfat

Natriumpikosulfat

Klass: 1

Produkter

Cilaxoral, CitraFleet, Laxoberal, Picoprep

Cilaxoral, CitraFleet, Laxoberal, Picoprep
ATC-Koder

A06AB08, A06AB58

A06AB08, A06AB58
Substanser

natriumpikosulfat, natriumpikosulfat (monohydrat), natr......

natriumpikosulfat, natriumpikosulfat (monohydrat), natriumpikosulfat, vattenfri
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Natriumpikosulfat, en prodrug, har låg absorptionsgrad varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Natriumpikosulfat, en prodrug, har låg absorptionsgrad varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk är ofullständig. Hos åtta kvinnor var koncentrationen av den aktiva metaboliten bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-metan (BHPM) under detektionsgränsen (1 ng/mL) (1). Den maximala relativa barndosen kan inte beräknas då halveringstiden är okänd. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk är ofullständig. Hos åtta kvinnor var koncentrationen av den aktiva metaboliten bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-metan (BHPM) under detektionsgränsen (1 ng/mL) (1). Den maximala relativa barndosen kan inte beräknas då halveringstiden är okänd. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Friedrich C, Richter E, Trommeshauser D, de Kruif S, van Iersel T, Mandel K et al. Absence of excretion of the active moiety of bisacodyl and sodium picosulfate into human breast milk: an open-label, parallel-group, multiple-dose study in healthy lactating women. Drug Metab Pharmacokinet. 2011;26(5):458-64.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022