6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Petidin APL

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Petidin

Petidin

Klass: 2

Produkter

Petidin APL, Petidin Meda

Petidin APL, Petidin Meda
ATC-Koder

N02AB02

N02AB02
Substanser

petidin, petidinhydroklorid

petidin, petidinhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos. Vid upprepade doser avråds från amning, eftersom metaboliten norpetidin ackumuleras och CNS-påverkan har rapporterats hos ammade barn.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos. Vid upprepade doser avråds från amning, eftersom metaboliten norpetidin ackumuleras och CNS-påverkan har rapporterats hos ammade barn.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Både petidin och dess metaboliter passerar över till bröstmjölk, men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet (1,3-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos nio ammade barn vars mödrar fått en singeldos petidin eller hos 20 barn vars mödrar fått petidin som patientkontrollerad epidural (5,6). Slöhet och amningssvårigheter har rapporterats hos 24 barn vars mödrar fått upprepade doser petidin (1,2).

Både petidin och dess metaboliter passerar över till bröstmjölk, men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet (1,3-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos nio ammade barn vars mödrar fått en singeldos petidin eller hos 20 barn vars mödrar fått petidin som patientkontrollerad epidural (5,6). Slöhet och amningssvårigheter har rapporterats hos 24 barn vars mödrar fått upprepade doser petidin (1,2).
Referenser
  1. Wittels B, Scott DT, Sinatra RS. Exogenous opioids in human breast milk and acute neonatal neurobehavior: a preliminary study. Anesthesiology 1990;73(5):864-9.
  2. Wittels B, Glosten B, Faure EA, Moawad AH, Ismail M, Hibbard J et al. Postcesarean analgesia with both epidural morphine and intravenous patient-controlled analgesia: neurobehavioral outcomes among nursing neonates. Anesth Analg 1997;85(3):600-6.
  3. Peiker G, Muller B, Ihn W, Noschel H. [Excretion of pethidine in mother's milk (author's transl)]. Zentralbl Gynakol 1980;102(10):537-41.
  4. Quinn PG, Kuhnert BR, Kaine CJ, Syracuse CD. Measurement of meperidine and normeperidine in human breast milk by selected ion monitoring. Biomed Environ Mass Spectrom 1986;13(3):133-5.
  5. Borgatta L, Jenny RW, Gruss L, Ong C, Barad D. Clinical significance of methohexital, meperidine, and diazepam in breast milk. J Clin Pharmacol 1997;37(3):186-192.
  6. Al-Tamimi Y, Ilett KF, Paech MJ, O'Halloran SJ, Hartmann PE. Estimation of infant dose and exposure to pethidine and norpethidine via breast milk following patient-controlled epidural pethidine for analgesia post caesarean delivery. Int J Obstet Anesth. 2011;20(2):128-34.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022