5/19/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Periochip

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Klorhexidin

Klorhexidin

Klass: 1

Produkter

Chloorhexidinetinctuur Fresenius Kabi, Chloorhexidineti......

Chloorhexidinetinctuur Fresenius Kabi, Chloorhexidinetinctuur Fresenius Kabi, rood, Chloraprep, Chloraprep färgad, Corsodyl, Descutan, Desivon, Hexident, Hibiscrub, Hibitane, Klorhexidin Fresenius Kabi, Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi, Natriumfluorid-Klorhexidin AB Unimedic, Natriumfluorid-klorhexidin APL, Periochip, Uro-Tainer Chlorhexidin 1:5000
ATC-Koder

A01AA30, A01AB03, B05CA02, D08AC02, D08AC52

A01AA30, A01AB03, B05CA02, D08AC02, D08AC52
Substanser

klorhexidin, klorhexidindiacetat, klorhexidindiglukonat

klorhexidin, klorhexidindiacetat, klorhexidindiglukonat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Klorhexidins låga biotillgänglighet innebär att risken för barnet bedöms vara låg vid topikal administrering.

Klorhexidins låga biotillgänglighet innebär att risken för barnet bedöms vara låg vid topikal administrering.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 100 ammade barn, vars mödrar behandlade brösthuden (1).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 100 ammade barn, vars mödrar behandlade brösthuden (1).
Referenser
  1. Herd B, Feeney JG. Two aerosol sprays in nipple trauma. Practitioner. 1986;230:31-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022