5/20/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Pepcid Duo

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Kalcium - antacida

Kalcium - antacida

Klass: 1

Produkter

Galieve, Galieve Mint, Galieve Peppermint, Gastrosan, G......

Galieve, Galieve Mint, Galieve Peppermint, Gastrosan, Gaviscon, Kalcium/Magnesium ABECE, Kalcium/Magnesium Apofri, Novalucol, Pepcid Duo, Rennie, Samarin Antacid Mint
ATC-Koder

A02, A02AD01, A02BA53, A02BX, A02BX13

A02, A02AD01, A02BA53, A02BX, A02BX13
Substanser

destab calcium carbonate 95s ultra 250 (sls free), kalc......

destab calcium carbonate 95s ultra 250 (sls free), kalcium, kalciumacetat, kalciumacetat, hydratiserad, kalciumfluorid, kalciumglubionat, kalciumglukoheptonat, kalciumglukonat, kalciumglukonat gel, kalciumglukonolaktat, kalciumglycerofosfat, kalciumhydroxid, kalciumkarbonat, kalciumkarbonat (95 gah), kalciumkarbonat (95% a hd ultra 250), kalciumkarbonat (e 170), kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktobionat, kalciumlaktoglukonat, kalciumsackarat, kalciumsackarattetrahydrat, kalciumsilikat, kalciumsulfat, vattenfri , kalciumsulfatdihydrat, kalciumsulfathemihydrat, trikalciumfosfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid korttidsbehandling med terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid korttidsbehandling med terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas men i ett flertal produktresuméer anges att dessa substanser inte passerar över i modersmjölk och/eller kan användas under amning (1-4). Kliniska data på barn saknas. Aluminiums och magnesiums låga absorptionsgrad innebär att risken för barnet anses vara låg, förutsatt att modern har en normal njurfunktion. Om barnet får aluminiumtillskott utöver den mängd som skulle finnas i bröstmjölk finns dock risk för ackumulering av aluminium, vilket kan orsaka toxicitet. Denna risk är högre hos prematura barn och hos barn med nedsatt njurfunktion (5).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas men i ett flertal produktresuméer anges att dessa substanser inte passerar över i modersmjölk och/eller kan användas under amning (1-4). Kliniska data på barn saknas. Aluminiums och magnesiums låga absorptionsgrad innebär att risken för barnet anses vara låg, förutsatt att modern har en normal njurfunktion. Om barnet får aluminiumtillskott utöver den mängd som skulle finnas i bröstmjölk finns dock risk för ackumulering av aluminium, vilket kan orsaka toxicitet. Denna risk är högre hos prematura barn och hos barn med nedsatt njurfunktion (5).
Referenser
  1. Novalucol (kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2017-11-24, cited 2018-10-22].
  2. Novaluzid (aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid, magnesiumkarbonat). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2017-12-05, cited 2018-10-22].
  3. Rennie (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2018-09-14, cited 2018-10-22].
  4. Samarin Antacid Mint (magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2017-03-09, cited 2018-10-22].
  5. American Academy of Pediatrics. American Academy of Pediatrics: Aluminum toxicity in infants and children Policy statement . Pediatrics . 1996;3(97):413-416.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Famotidin

Famotidin

Klass: 1

Produkter

FAMOTIDINE INJECTION, Famotidin Copyfarm, Famotidin Hex......

FAMOTIDINE INJECTION, Famotidin Copyfarm, Famotidin Hexal, Famotidin STADA, Pepcid, Pepcid Duo, Pepcidin
ATC-Koder

A02BA03, A02BA53

A02BA03, A02BA53
Substanser

famotidin

famotidin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till mindre än 2 % (1,2). Barndosen beräknas till maximalt 0,085 mg/L (maternell dos 40 mg). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till mindre än 2 % (1,2). Barndosen beräknas till maximalt 0,085 mg/L (maternell dos 40 mg). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Courtney TP, Shaw RW, Cedar E, Mann SG, Kelly JG. Excretion of famotidine in breast milk. Br J Clin Pharmacol 1988;26:639P
  2. Wang X, Zhan Y, Hankins GDV, Ahmed MS, Rytting E, Patrikeeva S, et al. Pharmacokinetics of famotidine in pregnant women. American Journal of Obstetrics & Gynecology. 2011;204(1):S72-S73.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022