6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Parlodel

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Bromokriptin

Bromokriptin

Klass: 2

Produkter

Parlodel, Pravidel

Parlodel, Pravidel
ATC-Koder

G02CB01, N04BC01

G02CB01, N04BC01
Substanser

bromokriptin, bromokriptinmesilat

bromokriptin, bromokriptinmesilat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Bromokriptin förväntas dock reducera mjölkmängden hos modern.

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Bromokriptin förväntas dock reducera mjölkmängden hos modern.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Den relativa barndosen beräknas till <1% (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 16 ammade barn (1,2,3), varav 14 barn ammades i endast tre dagar (1). Eftersom en av indikationerna för substansen är hämning eller avbrytande av laktationen avråds det generellt från amning vid behandling. På annan indikation och om det är medicinskt nödvändigt att behandla modern utgör det knappast någon risk för barnet.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Den relativa barndosen beräknas till <1% (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 16 ammade barn (1,2,3), varav 14 barn ammades i endast tre dagar (1). Eftersom en av indikationerna för substansen är hämning eller avbrytande av laktationen avråds det generellt från amning vid behandling. På annan indikation och om det är medicinskt nödvändigt att behandla modern utgör det knappast någon risk för barnet.
Referenser
  1. Peters F, Geisthovel F, Breckwoldt M. Serum prolactin levels in women with excessive milk production. Normalization by transitory prolactin inhibition. Acta Endocrinol (Copenh) 1985;(109):463-6.
  2. Verma S, Shah D, Faridi M M. Breastfeeding a baby with mother on Bromocripine. Indian J Pediatr 2006;(73):435-6.
  3. Canales E S, Garcia I C, Ruiz J E, Zarate A. Bromocriptine as prophylactic therapy in prolactinoma during pregnancy. Fertil Steril 1981;(36):524-6.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022