5/19/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Pariet

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Rabeprazol

Rabeprazol

Klass: 1

Produkter

Pariet

Pariet
ATC-Koder

A02BC04

A02BC04
Substanser

rabeprazol, rabeprazolnatrium (vattenfri)

rabeprazol, rabeprazolnatrium (vattenfri)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. De data som finns för protonpumpshämmare tyder dock på låg övergång i bröstmjölk och rabeprazol har kort halveringstid och låg toxicitet.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. De data som finns för protonpumpshämmare tyder dock på låg övergång i bröstmjölk och rabeprazol har kort halveringstid och låg toxicitet.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022