5/23/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Paraflex

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Klorzoxazon

Klorzoxazon

Klass: 3

Produkter

Klorzoxazon Evolan, Klorzoxazon Orifarm, Paraflex

Klorzoxazon Evolan, Klorzoxazon Orifarm, Paraflex
ATC-Koder

M03BB03

M03BB03
Substanser

klorzoxazon

klorzoxazon
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Eftersom farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas.

Eftersom farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022