5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Panocod

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Kodein

Kodein

Klass: 2

Produkter

Altermol, Ardinex, Burana Comp, Citodon, Citodon forte,......

Altermol, Ardinex, Burana Comp, Citodon, Citodon forte, Citodon minor, Codalvonil, Kodein Alternova, Kodein RPH Pharma, Kodeinfosfat APL, Panocod, Paracetamol/Kodein Evolan, Spasmofen, Treo comp
ATC-Koder

A07DA, N02AG01, N02AJ06, N02AJ08, N02AJ09, R05DA04

A07DA, N02AG01, N02AJ06, N02AJ08, N02AJ09, R05DA04
Substanser

kodein, kodein n-oxid, kodeinfosfat, kodeinfosfat anhyd......

kodein, kodein n-oxid, kodeinfosfat, kodeinfosfat anhydrat, kodeinfosfathemihydrat, kodeinfosfatseskvihydrat, kodeinhydrobromid, kodeinhydrokloriddihydrat, kodeinsulfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Då risk för centralnervös påverkan inte kan uteslutas avrådes från amning vid upprepad dosering.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Då risk för centralnervös påverkan inte kan uteslutas avrådes från amning vid upprepad dosering.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 8 % (1,2).  Plasmakoncentrationer på max 4,5 ng/mL kodein och 2,2 ng/mL morfin uppmättes hos elva ammade barn (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 73 ammade barn (3,4). Apné (10 st) (5,6), CNS-depression (17 st) (3), somnolens (9 st) (4,10), irritabilitet (1 st) (4), förstoppning (2 st) (4), bradykardi (6 st) (6,8), cyanos (6 st) (6) och andningsstillestånd (2 st) (10) har rapporterats hos ammade barn. Barnen som fick biverkningar hade......

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 8 % (1,2).  Plasmakoncentrationer på max 4,5 ng/mL kodein och 2,2 ng/mL morfin uppmättes hos elva ammade barn (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 73 ammade barn (3,4). Apné (10 st) (5,6), CNS-depression (17 st) (3), somnolens (9 st) (4,10), irritabilitet (1 st) (4), förstoppning (2 st) (4), bradykardi (6 st) (6,8), cyanos (6 st) (6) och andningsstillestånd (2 st) (10) har rapporterats hos ammade barn. Barnen som fick biverkningar hade ammats av mödrar som fått högre doser och behandlats under längre tid än de mödrar vars barn inte fick några biverkningar (9). En fallrapport beskriver misstänkt, fatal morfinintoxikation hos ett 13 dagar gammalt spädbarn, vars moder medicinerade med kodein sedan förlossningen och var ultrasnabb metaboliserare (och därför bildade mycket av metaboliten morfin) (7).
Referenser
  1. Findlay JW, DeAngelis RL, Kearney MF, Welch RM, Findlay JM. Analgesic drugs in breast milk and plasma. Clin Pharmacol Ther 1981;29(5):625-633.
  2. Meny RG, Naumburg EG, Alger LS, Brill-Miller JL, Brown S. Codeine and the breastfed neonate. J Hum Lact 1993;9(4):237-240.
  3. Madadi P, Ross CJ, Hayden MR, Carleton BC, Gaedigk A, Leeder JS et al. Pharmacogenetics of neonatal opioid toxicity following maternal use of codeine during breastfeeding: a case-control study. Clin Pharmacol Ther 2009;85(1):31-35.
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
  5. Davis JM, Bhutari UK. Neonatal apnea and maternal codeine use. Pediatr Res 1984;19:170A.
  6. Naumburg EG, Meny RG. Unexplained neonatal apnea, bradycardia, cyanosis, an association with opioids in breast milk. Clin Res 1987;35(1):79A.
  7. Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, Leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006;368(9536):704.
  8. Smith JW. Codeine-induced bradycardia in a breast-fed infant. Clin Res 1982;30:259A. Abstract.
  9. Ciszkowski C, Madadi P, Sistonen J et al. The incidence of CNS depression of neonates breastfed by mothers receiving codeine for postpartum analgesia. Clin Pharmacol Ther. 2011;89 (Suppl 1)(1):S94.
  10. Lam J, Matlow JN, Ross CJ, Hayden MR, Carleton BC, Madadi P. Postpartum maternal codeine therapy and the risk of adverse neonatal outcomes: the devil is in the details. Ther Drug Monit. 2012;34(4):378-80.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Paracetamol

Paracetamol

Klass: 1

Produkter

Altermol, Alvedon, Alvedon Comp, Alvedon Dos, Alvedon N......

Altermol, Alvedon, Alvedon Comp, Alvedon Dos, Alvedon Novum, Alvedon forte, Buscopan Plus, Citodon, Citodon forte, Citodon minor, Codalvonil, Curadon, Curadon forte, DI-GESIC, Dolerin, Norgesic, Oparap, Pamol, Panadol Junior, Panocod, Panodil, Panodil Brus, Panodil Forte, Panodil Retard, Panodil Zapp, Paracetamol ABECE, Paracetamol Accord, Paracetamol Actavis, Paracetamol Alternova, Paracetamol Apofri, Paracetamol B. Braun, Paracetamol EQL Pharma, Paracetamol Evolan, Paracetamol Fresenius Kabi, Paracetamol Krka, Paracetamol Medical Valley, Paracetamol NET, Paracetamol Novum ABECE, Paracetamol Novum Apofri, Paracetamol Orifarm, Paracetamol Panpharma, Paracetamol Teva, Paracetamol/Kodein Evolan, Paracut, Paracut Comp, Paracut Forte, Parapo, Perfalgan, Pinex, Pinex Cappuccino, Pinex Jordgubb, Quramol, Reliv, Somadril comp., Therimin Honung & Citron, Therimin Skogsbär, Zaldiar
ATC-Koder

A03BB01, M03BA52, M03BC51, N02AC54, N02AJ06, N02AJ13......

A03BB01, M03BA52, M03BC51, N02AC54, N02AJ06, N02AJ13, N02BE01, N02BE51
Substanser

compap pvp3 (code 3930), paracetamol, rhodapap dcp-3

compap pvp3 (code 3930), paracetamol, rhodapap dcp-3
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 20 kvinnor kan barndosen beräknas till 12 mg/L (maternell dos 1-2 g) (1-4). Terapeutisk dos för barn i motsvarande storlek är 70-100 mg. Inga negativa effekter har rapporterats hos 55 ammade barn (1,5). Makulopapulöst utslag har rapporterats hos ett ammat barn (4).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 20 kvinnor kan barndosen beräknas till 12 mg/L (maternell dos 1-2 g) (1-4). Terapeutisk dos för barn i motsvarande storlek är 70-100 mg. Inga negativa effekter har rapporterats hos 55 ammade barn (1,5). Makulopapulöst utslag har rapporterats hos ett ammat barn (4).
Referenser
  1. Berlin CM, Jr., Yaffe SJ, Ragni M. Disposition of acetaminophen in milk, saliva, and plasma of lactating women. Pediatr Pharmacol (New York ) 1980;1(2):135-41.
  2. Bitzen PO, Gustafsson B, Jostell KG, Melander A, Wahlin-Boll E. Excretion of paracetamol in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1981;20(2):123-5.
  3. Notarianni LJ, Oldham HG, Bennett PN. Passage of paracetamol into breast milk and its subsequent metabolism by the neonate. Br J Clin Pharmacol 1987;24(1):63-7.
  4. Matheson I, Lunde PK, Notarianni L. Infant rash caused by paracetamol in breast milk? Pediatrics 1985;76(4):651-2.
  5. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022