5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Paludrine

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Proguanil

Proguanil

Klass: 2

Produkter

Atovakvon/Proguanil Glenmark, Horisto, Malarone, Malaro......

Atovakvon/Proguanil Glenmark, Horisto, Malarone, Malarone Junior, Malastad, Paludrine, Provaqomyl
ATC-Koder

P01BB01, P01BB51

P01BB01, P01BB51
Substanser

proguanil, proguanilhydroklorid

proguanil, proguanilhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg med tanke på att dosering för malariaprofylax finns för barn från 5 kg.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg med tanke på att dosering för malariaprofylax finns för barn från 5 kg.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dosering för malariaprofylax finns dock för barn från 5 kg (1). Risken om modern skulle insjukna i malaria är betydligt högre än den barnet utsätts för på grund av läkemedelsexponering vid amning och Folkhälsomyndigheten rekommenderar i första hand atovakvon/proguanil, meflokin eller doxycyklin för malariaprofylax under amningsperioden (2).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dosering för malariaprofylax finns dock för barn från 5 kg (1). Risken om modern skulle insjukna i malaria är betydligt högre än den barnet utsätts för på grund av läkemedelsexponering vid amning och Folkhälsomyndigheten rekommenderar i första hand atovakvon/proguanil, meflokin eller doxycyklin för malariaprofylax under amningsperioden (2).
Referenser
  1. Arguin PM,Tan KR. Chapter 3. Infectious Diseases Related to Travel. Malaria. Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Department of Health & Human Services https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/malaria [cited 2017-04-10].
  2. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för malariaprofylax 2019. Folkhälsomyndigheten [www]. [cited 2019-12-11].
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022